CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j. MF-30351/2021/48

Dotaz:

Při seznamování se s problematikou zadávání zakázek na nákup stravovacích poukázek jsem zjistil zajímavý rozpor.

V §2, , odst. 1, zákona č. 134/2021 Sb. - o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon 134/2016) je definováno zadání veřejné zakázky jako "...uzavření úplatné smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem...".

Podle stanoviska Ministerstva pro místní rozvoj ČR (MMR ČR) se uvádí: "Předpokládaná hodnota veřejné zakázky na dodávku stravovacích poukazů je předpokládaná výše peněžitého závazku zadavatele vyplývající z plnění veřejné zakázky, tedy předpokládaný objem veřejných prostředků, které jdou směrem od zadavatele k dodavateli. V daném případě je předpokládaná hodnota veřejné zakázky představována výši provize, kterou zadavatel dodavateli hradí, naopak cena samotných stravenek se do předpokládané hodnoty nezapočítává, neboť prostředky zadavatele nejsou snižovány o jmenovitou hodnotu poukazu, za finanční prostředky zadavatel obdrží poukazy ve stejné hodnotě, nedochází tedy k vydávání veřejných prostředků.

Pro zachování jistoty postupu v souladu se zákonem doporučujeme, aby součástí předpokládané hodnoty veřejné zakázky byla jak provize, kterou hradí zadavatel ve formě ceny za poskytnutí služby tak provize, kterou dodavatel inkasuje od třetích subjektů."

Stejně je definována hodnota veřejné zakázky v rozsudcích krajského soudu v Brně (62Af2/2010-131) a nejvyššího správního soudu (8Afs 12/2012-46).

Z výše uvedeného je zřejmé, že by neměly existovat smlouvy uzavřené na základě veřejných zakázek, ve kterých je hodnota plnění ze strany poskytovatele ve výši 0,00 Kč, nebo dokonce záporná. Poskytovatel tedy ze svých prostředků platí kupujícímu.

Žádám o odpověď na následující informace:

  1. pokud obsahuje smlouva uzavřená na základě veřejné zakázky předpokládanou hodnotu úplaty 0,00 Kč jedná se o veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 2, odst 1, zákona č. 134/2016, nebo se jedná o dar či bezúplatné plnění?
  2. pokud v rezortu existují smlouvy se zápornou provizí, je takto stanovená provize příjem státního rozpočtu?
  3. existuje nějaký metodický pokyn/usměrnění pro zaúčtování provizí se zápornou hodnotou? Pokud ano, kde byl publikován?

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.