CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j. MF-21788/2021/48

Dotaz:

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „informační zákon“), Vás tímto žádám o poskytnutí následujících informací, k jejichž poskytnutí jste jakožto povinný subjekt povinni.

Předmětné informace, které po Vás požaduji, jsou následující:

  1. Informaci o tom, kdo byl účastníkem veřejné soutěže - Privatizačního projektu PP č. 86563/2001, konec lhůty pro podání nabídek 21.6. 2021 ve 12.00 hod., na pozemek parc. č. st. 113, jehož součástí je jiná stavba č.e. 9, k.ú. a obec Popice, okres Břeclav - jmenný seznam v členění: u FO - jméno, příjmení, bydliště, u právnického subjektu, nebo podnikající fyzické osoby - název subjektu včetně IČ.
  2. Informaci o vyhodnocení všech jednotlivých soutěžních nabídek s uvedením účastníka /jméno, příjmení, bydliště/, konkrétní cenové nabídky u každé nabídky – částkou a slovy a stanoviskem Ministerstva financí u každé nabídky, zda splňuje/nesplňuje podmínky VŘ a to včetně prosté kopie notářského zápisu o otevírání soutěžních nabídek.
  3. Informaci o tom, kdy byly jednotlivé nabídky časově doručeny na Ministerstvo financí – doba označená na obálce v podatelně Min. financí.

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.