CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Informace na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j. MF-11527/2021/48

Dotaz:

  1. „Žádám o zaslání kompletního textu mezirezortních připomínek za Ministerstvo financí zaslaných do mezirezortního připomínkového řízení v roce 2017 k návrhu změny občanského soudního řádu, tj. zákona 99/1963 Sb., a to pouze k části třetí, tykající se změny zákona o soudních poplatcích. Komunistickým holocaustem vykořeněné, násilně rozdělené rodiny měly být od 29.9.2017 v zákoně č. 296/2017 Sb.-trvale osvobozeny od soudních poplatků/!)
  2. Pod jakým číslem jednacím ministr financí případně příslušný odbor Ministerstva financí ČR, a jakým úředním dokumentem, učinil písemný pokyn či jiný úřední akt v roce 2017, k návrhu změny v osvobození od soudních poplatků k zpoplatnění žalob včetně řádných a mimořádných opravných prostředků u účastníků řízení, tj. v soudních řízeních o zaplacení imateriální újmy za trvalé a nezvratné bytostní poškození obětí zločinu komunismu a obětí zločinu proti lidskosti. Naopak v zákoně o soudních poplatcích měly být žaloby a všechny další návrhy osvobozeny od soudních poplatků ze strany MF ČR.
  3. Rezoluce schválená Valným shromážděním OSN č. 60/147 ze dne 11.03.2006 čl. 7 výlučně stanovuje, že Stát má zajistit, aby jeho vnitrostátní orgány stanovily, že se obětem, které utrpěly násilí nebo duševní trauma, dostalo zvláštní péče a aby neutrpěly další trauma v právních nebo správních procesech, které mají zajistit nápravu a odškodnění. Dotaz: Kolika obětem násilného rozdělení rodin se za stát, tedy za Českou republiku, Ministerstvo financí ČR písemně omluvilo?“

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

 

Dokumenty ke stažení

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.