CZ EN

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Rád bych Vaším prostřednictví požádal Ministerstvo financí ČR o informaci podle Zákona  svobodném přístupu k informacím.

Konkrétně žádám o následujcíí listiny

  • Veškeré informace o stavu plnění Zásad odměňování vedoucích zaměstnanců a členů orgánů obchodních společností s majetkovou účastí státu nad 33% předložené Vládě ČR podle Usnesení Vlády ČR č.159 ze dne 22.02.2010.

Odpověď:

Dne 9. května 2012 obdrželo Ministerstvo financí Vaši žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,  o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se zasláni veškerých informaci o stavu plnění  Zásad odměňováni vedoucích zaměstnanců a členů orgánů obchodních společností s majetkovou účastí státu nad 33% včetně státních podniků a jiných státních organizací zřízených zákonem nebo ministerstvem stanovených na základě usnesení vlády ze dne 22.2.2010 č. 159, které byly předloženy vládě České republiky.

K této žádosti Vám sděluji následující :

  1. V roce 2011 byla informace o plněni" Zásad", na základě usnesení vlády č. 159 ze dne 22.2.2010, předložena do vlády materiálem MF čj. 10/39686/2011 ze dne 29.4.2011,
  2. Informace byla vládou projednána dne 11.5.2011 v části - Pro informaci, bod č. 4,
  3. V příloze Vám zasílám požadovaný materiál uvedený pod bodem a).

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář