CZ EN

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Obracíme se s žádostí o sdělení následujících informací, respektive o poskytnutí kopií následujících listin:

  • Přílohy 1 až 4 ke kupní smlouvě (smlouvě o prodeji privatizovaného majetku státního podniku Cukrovar Opava). číslo smlouvy 304/92, ze dne 1.10.1992, uzavřené mezi Fondem námdního majetku České republiky a společností 1. Slezská,a.s.;
  • Rozhodnutí Ministerstva zemědělství České republiky č. 218/1992; a
  • Rozhodnutí Ministerstva zemědělství České republiky č. 219/1992.

Odpověď:

Ministerstvo financí obdrželo Vaši žádost o poskytnutí následujících listin:

  • Dodatky 1 až 4 ke kupní smlouvě číslo 304/92, ze dne 1.10.1992 uzavřené mezi Fondem národního majetku České republiky a společností I.Slezská, a.s.,
  • Rozhodnutí Ministra zemědělství České republiky č. 218/1992
  • Rozhodnutí Ministra zemědělství České republiky č. 219/1992 v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

V příloze tohoto dopisu zasílám následující dokumenty:

Rozhodnutí ministra zemědělství č. 219/1992 nemá Ministerstvo financí k dispozici. Vzhledem k tomu, že privatizovaný majetek byl na nabyvatele převeden na základě rozhodnutí ministra zemědělství č. 218/1992, a převod majetku bývá obecně realizován na základě jediného rozhodnutí zakladatele příslušného státního podniku, není důvod, aby Ministerstvo financí archivovalo Vámi požadované rozhodnutí č.219/1992.

S ohledem na shora uvedené Ministerstvo financí podle ustanovení § 14 odst. 5 písmene c) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o d k l á d á Vaši žádost o poskytnutí informací dle citovaného zákona, neboť Ministerstvo financí Vámi požadované informace nemá ve své působnosti.

Doporučujeme Vám obrátit se na Ministerstvo zemědělství, které uvedené rozhodnutí vydalo.

  • Příloha č. 3 – Dodatky 1 až 4 ke kupní smlouvě číslo 104/92
  • Příloha č. 4 - Rozhodnutí Ministra zemědělství České republiky č. 218/1992

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář