CZ EN

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Jaká je celková výše daňových příjmů České republiky bez soudních poplatků a správních poplatků za uplynulý rozpočtový rok 2010:

Odpověď:

Celková výše daňových příjmů včetně pojistného na sociální zabezpečení bez soudních a správních poplatků za rok 2010 byla na úrovni státního rozpočtu 861, 002 mld. Kč. Celková výše daňových příjmů bez pojistného na sociální zabezpečení a bez příspěvku na státní politiku zaměstnanosti na úrovni státního rozpočtu činila 505, 166 mld. Kč.

Dotaz:

Jaká je celková výše vybraných správních poplatků za uplynulý rozpočtový rok 2010:

Odpověď:

Celková výše vybraných správních poplatků v roce 2010 na úrovni státního rozpočtu činila 2,526 mld. Kč.

Výše uvedené údaje jsou uváděny z pohledu státního rozpočtu. Tyto informace jsou dostupné i na internetu Ministerstva financí.

Dotaz:

Jaká je celková výše správních poplatků vybraných základními a vyššími územními samosprávnými celky za uplynulý rozpočtový rok 2010:

Odpověď:

Tyto údaje Ministerstvo financí nesleduje. I když požadovaná informace není poskytnuta, nevydáváme rozhodnutí o odmítnutí žádosti podle   § 15 odst. 1 zákona  č. 106/1999 Sb., neboť se nejedná o odepření informace, nýbrž o faktickou nemožnost požadovanou informaci poskytnout z důvodu její neexistence.

 

Dotaz:

Zda byly v rozpočtovém roce 2010 ze státního rozpočtu České republiky poskytnuty nějaké finanční transfery (dotace, příspěvky, úhrady atp.) níže uvedeným profesním komorám, a pokud ano, v jaké celkové výši:

Česká lékařská komora, Česká stomatologická komora, Česká lékárnická komora, Komora patentových zástupců, Komora veterinárních lékařů České republiky, Notářská komora České republiky, Česká komora architektů, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Komora daňových poradců České republiky, Komora auditorů České republiky, Česká advokátní komora, Exekutorská komora České republiky:

Odpověď:

Ministerstvo financí výše uvedeným profesním komorán žádnou dotaci neposkytlo. Údaje o poskytnutých dotacích od různých organizačních složek státu jsou evidované v Centrálním registru dotací (IS CEDR III), který je zpřístupněn veřejnosti na internetových stránkách Ministerstva financí  http://cedr.mfcr.cz/cedr3internetv412/default.aspx.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.