CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dotaz:

Na základě zákona č. 106/1999 Sb. žádám o poskytnutí soupisu pokynů vydaných Ministerstvem financí ČR řady DS, které jsou účinné k dnešnímu dni, tj. k 4. 7. 2008 a dále pak o účinné znění pokynu řady DS, který vymezuje podmínky, za nichž může dojít k prominutí příslušenství daně z důvodů tvrdosti dle ustanovení § 55a zákona č. 337/1992 Sb.

Odpověď:

Obrátila jste se na Ministerstvo financí se žádostí o poskytnutí pokynů vydaných Ministerstvem financí ČR řady DS, které jsou účinné ke dni k 4. 7. 2008 a dále pak o účinné znění pokynu řady DS, který vymezuje podmínky, za nichž může dojít k prominutí příslušenství daně z důvodů tvrdosti dle ustanovení § 55a zákona č. 337/1992 Sb. Dovolte, abychom Vám sdělili, že požadované informace jsou uveřejněny na webových stránkách Ministerstva financí zde.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář