CZ EN

Přehled přijatých informací na protikorupční linku, e-mailovou adresu a písemná podání, poukazující na korupci, za období od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008

Přijaté informace na protikorupční linku a e-mailovou adresu
Tabulka č.1 - Přijaté informace na protikorupční linku a e-mailovou adresu
anonymní 42
autorizované 37
Celkový počet informací 79
Kategorie přijaté informace x)
korupce na Ministerstvu financí 1
korupce na finančních ředitelstvích 0
korupce na finančních úřadech 3
korupce v Celní správě 1
korupce v Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 2
korupce ostatní 8
daně 12
dotace 1
prostředky EU 0
státní majetek 4
výběrové řízení 4
cenová kontrola 0
celní správa 5
celní řízení 1
hospodaření měst a obcí 2
ostatní 39
Předáno orgánům činným v trestním řízení 6
Vypořádání
potvrzena 4
částečně potvrzena 2
nepotvrzena 20
v šetření 2
dotazy 29
nepřísluší MF 22
Způsob poskytnutí informace
e-mail 45
telefon 34

x) Kategorie nelze sčítat, neboť přijatá informace může být zařazena do několika kategorií.

Zdroj: Odbor interního auditu a inspekce MF, aktualizováno ke dni 9. února 2009 v souladu s usnesením vlády č.1199/2006

Písemná podání
Tabulka č. 2 - Písemná podání
anonymní 7
autorizované 3
Celkový počet písemných podání 10
z toho
korupce na Ministerstvu financí 1
korupce na finančních ředitelstvích 0
korupce na finančních úřadech 7
korupce v Celní správě 1
korupce v Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 0
korupce v jiném resortu 1
Vypořádání
předáno orgánům činným v trestním řízení 1
v šetření 1
nepotvrzena 7
nepřísluší MF 1

 

Zdroj: Odbor interního auditu a inspekce MF, aktualizováno ke dni 9. února 2009 v souladu s usnesením vlády č.1199/2006

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář