CZ EN

Zpravodaj MF - 03/2018

Ministerstvo financí / Veřejné finance / Ekonomika

Ministerstvo financí navrhuje nižší DPH na vodné, stočné a stravovací i odborné služby

Ministerstvo financí navrhuje nižší DPH na vodné, stočné a stravovací i odborné služby

Ministerstvo financí předložilo do vnějšího připomínkového řízení návrh novely Zákona o DPH, která snižuje daňové zatížení v sektoru stravování, některých řemeslných a odborných služeb, vodného a stočného.
Tisková zpráva MF, 20.3.2018.

Celý obsah článku

Prezentace – Seminář k programovému financování, březen/duben 2018

Prezentace – Seminář k programovému financování, březen/duben 2018

Prezentace ze semináře zaměřeného na aktuální otázky z oblasti programového financování.

Celý obsah článku

Semináře na téma „Vymáhání bagatelních daňových nedoplatků obcemi“

Semináře na téma „Vymáhání bagatelních daňových nedoplatků obcemi“

Ministerstvo financí pořádá ve spolupráci s krajskými úřady semináře na téma „Vymáhání bagatelních daňových nedoplatků obcemi“ pro úředníky územích samosprávných celků.

Celý obsah článku

Stanovisko k povinnosti provozovatele herny a kasina dle § 71 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách

Stanovisko k povinnosti provozovatele herny a kasina dle § 71 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách

Generální ředitelství cel v zájmu sjednocení postupu v rámci procesu identifikace a evidence návštěvníků herního prostoru, vydává toto stanovisko.

Celý obsah článku

Hazardní hry - přehledy a statistiky

Hazardní hry - přehledy a statistiky

Přehled legálních provozovatelů, výsledky z provozování, přehledy hazardních her, přehledy provozoven, statistické přehledy.

Celý obsah článku

Seznam neplatných příkazových bloků

Seznam neplatných příkazových bloků

Ministerstvo financí publikuje Přehled ztracených, zničených či odcizených příkazových bloků. Seznam je pravidelně aktualizován.

Celý obsah článku

Seznam neplatných pokutových bloků

Seznam neplatných pokutových bloků

Ministerstvo financí publikuje aktualizovaný Přehled odcizených, ztracených a zničených pokutových bloků. Seznam je pravidelně aktualizován.

Celý obsah článku

The Medium-term Financial Sustainability of the Czech public Health Insurance System

The Medium-term Financial Sustainability of the Czech public Health Insurance System

Autoři, pracovníci sekce Veřejné rozpočty Ministerstva financí, se zabývají predikcí vývoje systému veřejného zdravotního pojištění v období 2018-2020. V posledních letech výdaje na zdravotní služby výrazně rostly. Stabilní konjunktura české ekonomiky doposud zajišťoval dostatečnou výši zdrojů na pokrytí výdajů systému veřejného zdravotního pojištění. Autoři proto hledají odpověď na otázku, jak by se systém vyvíjel, pokud by v české ekonomice nastala recese. K tomu slouží dva alternativní scénáře představující projekci dvou odlišných ekonomických propadů. Článek byl vydán v recenzovaném sborníku z 22.ročníku mezinárodní konference Current Trends in Public Sector Research. Autor: Jakub Haas, Anita Golovkova

Celý obsah článku

Státní rozpočet dosáhl na konci února přebytku 25,8 mld. Kč

Státní rozpočet dosáhl na konci února přebytku 25,8 mld. Kč

K 28. 2. 2018 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 229,2 mld. Kč, celkové výdaje 203,4 mld. Kč a přebytek hospodaření 25,8 mld. Kč (v únoru 2017 vykázán přebytek 3,7 mld. Kč).

Související informace:

Celý obsah článku

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 28.2.2018

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 28.2.2018

Zdroj: MF - 20 - odbor Řízení státního dluhu a finančního majetku a 72 - odbor Státní majetek

Celý obsah článku

Vývoj spotřebitelských cen v regulovaných odvětvích - rok 2018

Vývoj spotřebitelských cen v regulovaných odvětvích - rok 2018

Vývoj vybraných ukazatelů v jednotlivých měsících roku 2018.

Celý obsah článku

Vývoj spotřebitelských cen v regulovaných odvětvích - rok 2017

Vývoj spotřebitelských cen v regulovaných odvětvích - rok 2017

Vývoj vybraných ukazatelů v jednotlivých měsících roku 2017.

Celý obsah článku

Výroční zpráva o činnosti Ministerstva financí v oblasti poskytování informací za rok 2017

Výroční zpráva o činnosti Ministerstva financí v oblasti poskytování informací za rok 2017

v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb.

Celý obsah článku

Informace o přijatých a vyřízených stížnostech, peticích a podnětech za rok 2017

Informace o přijatých a vyřízených stížnostech, peticích a podnětech za rok 2017

v souladu s článkem 20 Směrnice č. 6/2016 ministra financí - Postup při vyřizování stížností, petic a podnětů na Ministerstvu financí

Celý obsah článku

Informace o přijatých oznámeních na protikorupční linku a elektronickou adresu za rok 2017

Informace o přijatých oznámeních na protikorupční linku a elektronickou adresu za rok 2017

Kontaktní linka Ministerstva financí, e-mailová adresa a schránka jsou součástí systému protikorupčních opatření ministerstva, jejichž cílem je přispět k vytvoření společenského prostředí s omezenou možností výskytu korupčního jednání.

Celý obsah článku

Smluvní garance – sanace ekologických škod ke dni 31.12.2017

Smluvní garance – sanace ekologických škod ke dni 31.12.2017

  • Tabulka 1: Stav schválených smluvních garancí a čerpání finančních prostředků na odstraňování ekologických škod vzniklých před privatizací způsobených dosavadní činností podniků
  • Tabulka 2: Stav schválených garancí a čerpání finančních prostředků na nápravu ekologických škod způsobených těžbou nerostů a na revitalizaci dotčených území

Celý obsah článku

Vyhodnocení resortního systému centralizovaného zadávání za rok 2017

Vyhodnocení resortního systému centralizovaného zadávání za rok 2017

Vyhodnocení resortního systému centralizovaného zadávání a centrálního nákupu státu za rok 2017.

Celý obsah článku

Státní závěrečný účet územních rozpočtů - 2016

Státní závěrečný účet územních rozpočtů - 2016

Souhrnná zpráva o výsledcích rozpočtového hospodaření územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a Regionálních rad regionů soudržnosti zpracovaná jako součást státního závěrečného účtu ČR (dle § 29, odst. 3 zákona č. 218/200 Sb.) včetně podrobných číselných údajů.

Celý obsah článku

Legislativa MF

Vyhláška č. 323/2002 Sb.

Vyhláška č. 323/2002 Sb.

o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů

Celý obsah článku

Cenový věstník 03/2018

Cenový věstník 03/2018

  • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 3/T/2018, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen – 3. dodatek
  • Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 ze dne 22. 2. 2018, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků statutárního města Mostu č. 8

Celý obsah článku

Metodický pokyn k naplnění výkazů, jejichž závazné vzory jsou uvedeny v přílohách č. 1 až 3 vyhlášky č. 272/2017 Sb.

Metodický pokyn k naplnění výkazů, jejichž závazné vzory jsou uvedeny v přílohách č. 1 až 3 vyhlášky č. 272/2017 Sb.

Metodický pokyn k naplnění výkazů, jejichž závazné vzory jsou uvedeny v přílohách č. 1 až 3 vyhlášky č. 272/2017 Sb., k provedení některých ustanovení zákona o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí (verze 1.0).

Celý obsah článku

Metodická pomůcka pro vykazování majetku pořízeného z dotace v Pomocném konsolidačním přehledu

Metodická pomůcka pro vykazování majetku pořízeného z dotace v Pomocném konsolidačním přehledu

Účetní konsolidace státu - Ministerstvo financí zveřejňuje metodickou pomůcku pro vykazování majetku pořízeného z dotace v Pomocném konsolidačním přehledu. Pomůcka byla vytvořena s cílem zpřesnit konsolidovaným jednotkám státu, které postupují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., oblast vykazování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, který byl pořízen z dotace. Metodická pomůcka obsahuje také praktické příklady.

Celý obsah článku

Informace ke smlouvě mezi Českou republikou a Turkmenistánem o zamezení dvojímu zdanění

Informace ke smlouvě mezi Českou republikou a Turkmenistánem o zamezení dvojímu zdanění

Ministerstvo financí ČR oznamuje, že dne 27. března 2018 vstoupila v platnost SMLOUVA MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A TURKMENISTÁNEM O ZAMEZENÍ DVOJÍMU ZDANĚNÍ A ZABRÁNĚNÍ DAŇOVÉMU ÚNIKU V OBORU DANÍ Z PŘÍJMU A Z MAJETKU, která byla podepsána v Ašchabádu dne 18. března 2016.

Celý obsah článku

Přehled platných smluv o zamezení dvojímu zdanění

Přehled platných smluv o zamezení dvojímu zdanění

Přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku.

Celý obsah článku

Státní pokladna

Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

WEB STÁTNÍ POKLADNY https://www.statnipokladna.cz/: problematika projektu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) - informace Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS), Přípravy rozpočtu (RISPRP), Realizace rozpočtu (RISRE), systému Podpory, Školení a Pravidel komunikace.

Státní pokladna - Aktuality

Rychlé přehledy (tabulky změn/aktualizací):

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Celý obsah článku

Monitor - státní správy a samosprávy

Monitor - státní správy a samosprávy

MONITOR je specializovaný informační portál Ministerstva financí, který umožňuje veřejnosti volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy. Prezentované informace pocházejí ze systému Státní pokladny (IISSP – Integrovaný informační systém státní pokladny) a Centrálního systému účetních informací (CSÚIS) a jsou čtvrtletně aktualizovány.

MONITOR dále zajišťuje zveřejňování účetních závěrek organizačních složek státu podle § 21 a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Celý obsah článku

Spořicí státní dluhopisy

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

WEB SPOŘICÍCH STÁTNÍCH DLUHOPISŮ - všechny informace o spořicích státních dluhopisech, které jsou určeny pro drobné investory, jejichž cílem je dlouhodobé a bezpečné spoření.

Celý obsah článku

Finanční trh

Zpráva o výsledcích kontrol ve stavebních spořitelnách a penzijních společnostech v roce 2017

Zpráva o výsledcích kontrol ve stavebních spořitelnách a penzijních společnostech v roce 2017

Zpráva o výsledcích kontrol provedených u stavebních spořitelen a penzijních společností v roce 2017 je předkládána ke zveřejnění podle ustanovení § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů.

Celý obsah článku

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - duben 2018

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - duben 2018

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2018.

Celý obsah článku

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - duben 2018

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - duben 2018

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2018.

Celý obsah článku

Portál o finančním vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“

Portál o finančním vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“

Rozcestníkový portál Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“.

Tyto stránky mají za úkol zejména: poskytovat informace o fungování a rizicích ve světě financí, dávat tipy a návody v různých oblastech financí, pomáhat při řešení problémů např. s předlužením či se subjekty finančního trhu, upozorňovat na zajímavé webové stránky s finančními hrami, kalkulačkami a projekty a sdílet informace členů Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání.

Celý obsah článku

Daně a cla

Reverse charge

Reverse charge

Přehled akcí ČR ve věci iniciativy reverse charge na ministerské úrovni.

Celý obsah článku

Poslanecká sněmovna schválila novelu daňového řádu

Poslanecká sněmovna schválila novelu daňového řádu

Poslanecká sněmovna schválila dne 21. března 2018 novelu daňového řádu, která usnadní spolupráci mezi daňovými orgány členských států Evropské unie a zlepší akceschopnost Finanční správy při získávání informací potřebných pro správu daní.
Tisková zpráva MF, 21.3.2018

Celý obsah článku

MF předkládá do připomínkového řízení novelu zákona o evidenci tržeb

MF předkládá do připomínkového řízení novelu zákona o evidenci tržeb

Ministerstvo financí předložilo do vnějšího připomínkového řízení návrh novely zákona o evidenci tržeb, která kromě reakce na rozhodnutí Ústavního soudu obsahuje i drobná upřesnění v návaznosti na dosavadní aplikační praxi.
Tisková zpráva MF, 15.3.2018.

Celý obsah článku

Etržby (EET)

Etržby (EET)

Oficiální webové stránky projektu elektronické evidence tržeb.

Zdroj: Finanční správa ČR

Celý obsah článku

Kontrolní hlášení DPH

Kontrolní hlášení DPH

S účinností od 1.1.2016 vznikla plátcům daně z přidané hodnoty zákonná povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení. Cílem zveřejněných informací na webu Finanční správy je poskytnout veřejnosti informace nezbytné pro správné vyplnění a podání kontrolního hlášení. Pro informační účely byl připraven vzor formuláře kontrolního hlášení a pokyny k jeho vyplnění, které jsou k dispozici v části Soubory ke stažení. Zveřejněné informace a vzory dokumentů jsou průběžně aktualizovány a doplňovány o další podstatné informace, příklady a odpovědi na nejčastější dotazy.

Zdroj: Finanční správa ČR

Celý obsah článku

Daňový kalendář

Daňový kalendář

  • Termínový kalendář pro aktuální typy daní v jednotlivých měsících roku 2018.

Zdroj: Finanční správa ČR

Celý obsah článku

Daňové příjmy krajů a obcí

Daňové příjmy krajů a obcí

Průběh celostátního inkasa sdílených daní, přehled změn celostátního hrubého výnosů sdílených daní.

Zdroj: Finanční správa ČR

Celý obsah článku

Finanční správa ČR - WEB

Finanční správa ČR - WEB

Problematika správy daní - http://www.financnisprava.cz/

Celý obsah článku

Celní správa ČR - WEB

Celní správa ČR - WEB

Problematika správy cel a některých daní - www.celnisprava.cz 

Celý obsah článku

Eu a zahraničí

Odborníci z EBRD hovořili se zástupci firem o investičních příležitostech v ICT sektoru

Odborníci z EBRD hovořili se zástupci firem o investičních příležitostech v ICT sektoru

Dne 15. března 2018 proběhl v prostorách ICT Unie v Praze seminář pořádaný pro zástupce z řad českých společností, kterým byly specialisty z Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD) představeny možnosti spolupráce s EBRD při investování do sektoru ICT v regionech, kde je tato banka aktivní.

Celý obsah článku

Přehled nákladů za právní služby v mezinárodních arbitrážích

Přehled nákladů za právní služby v mezinárodních arbitrážích

Náklady za roky 1999-2017.

Celý obsah článku

Přehled arbitrážních sporů vedených proti České republice

Přehled arbitrážních sporů vedených proti České republice

Arbitráže - přehled ukončených a probíhajících sporů.

Celý obsah článku

Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství zemí Evropské unie (ECOFIN) proběhne 13. března 2018 v Bruselu

Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství zemí Evropské unie (ECOFIN) proběhne 13. března 2018 v Bruselu

Vedoucí delegace České republiky na zasedání Rady ECOFIN bude náměstkyně ministryně financí Lenka Dupáková.

Celý obsah článku

Rozpočet EU na rok 2018

Rozpočet EU na rok 2018

Dne 30. listopadu 2017 schválila Rada EU, společně s Evropským parlamentem, rozpočet Evropské unie na rok 2018. Celkové výdaje jsou stanoveny na 160,1 mld. EUR v závazcích a 144,7 mld. EUR v platbách.

Celý obsah článku

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Webová prezentace pro zavedení eura v České republice - https://www.zavedenieura.cz/, kde najdete všechny aktuální informace týkající se Národní koordinační skupiny a problematiky zavedení eura v ČR.

Celý obsah článku

Dotace

Podprogram 29821300 - Vyhodnocení V. výzvy vyhlášené k podprogramu 298 213

Podprogram 29821300 - Vyhodnocení V. výzvy vyhlášené k podprogramu 298 213

Vyhodnocení V. výzvy vyhlášené k podprogramu 298 213 - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst

Celý obsah článku

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Webová prezentace pro Finanční mechanismy EHP-Norska - https://www.eeagrants.cz/, kde najdete všechny aktuální informace k problematice EHP a Norských fondů v ČR.

Informace jsou určené zprostředkovatelům a partnerům programů, žadatelům a konečným příjemcům finanční pomoci EHP a Norských fondů.

Celý obsah článku

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Webová prezentace pro Program švýcarsko-české spolupráce - www.swiss-contribution.cz, kde najdete všechny aktuální informace týkající se realizace tohoto programu.

Švýcarský program finanční pomoci ke zmírnění hospodářských a sociálních rozdílů v rozšířené Evropské unii podporuje na základě bilaterálních rámcových dohod rozvojové projekty na území nových členských států EU včetně ČR. Jeho ústředním cílem je přispět ke snížení rozdílů v ekonomickém a sociálním rozvoji v rámci rozšířené EU a zároveň přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů mezi dynamickými městskými centry a strukturálně slabými okrajovými regiony.

Celý obsah článku

Kalendář akcí

Virtuální prohlídka MF

Virtuální prohlídka MF

Prohlédněte si prostory bývalého klášterního komplexu v Letenské ulici na Malé Straně, kde od roku 1921 úřaduje ministr financí.

Celý obsah článku

Ministr financí a lidé MF v médiích

Ministr financí a lidé MF v médiích

Ministerstvo financí a jeho lidé v médiích. Komentáře, články, rozhovory.

Celý obsah článku

Multimédia MF

Multimédia MF

Záznamy z tiskových konferencí Ministerstva financí.

Celý obsah článku

Finanční a ekonomické informace 2/2018

Finanční a ekonomické informace 2/2018

Únorové číslo dokumentačního bulletinu Finanční a ekonomické INFORMACE nabízí informace o nejnovějších odborných článcích, knihách a jiných informačních zdrojích vztahujících se k problematice Ministerstva financí a jeho resortu.

Celý obsah článku

Katalog odborné knihovny

Katalog odborné knihovny

Odborná knihovna MF zveřejňuje Online katalog, který umožňuje uživatelům z řad veřejnosti vyhledávat v knižním fondu Odborné knihovny a také v databázi Finlit, která obsahuje bibliografické záznamy vybraných článků převážně z oblasti veřejných financí.

  • Vstup do on-line katalogu Odborné knihovny MF. Rezervace dokumentů a prolongace výpůjček.

Celý obsah článku

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář