CZ EN

Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství zemí Evropské unie (ECOFIN) proběhne 13. března 2018 v Bruselu

Vedoucí delegace České republiky na zasedání Rady ECOFIN bude náměstkyně ministryně financí Lenka Dupáková.

Evropští ministři financí se budou věnovat především koordinaci hospodářských politik, bankovnímu balíčku a daňovým otázkám.

Evropská komise v rámci tzv. Evropského semestru, který je nástrojem koordinace hospodářských politik v EU, představí podrobné hospodářské přehledy jednotlivých zemí, tzv. Country reports. Ty vydává zpravidla v únoru či začátkem března a hodnotí v nich situaci jednotlivých členských států EU z hlediska fiskální konsolidace, makroekonomické nerovnováhy a pokroku v implementaci reforem. Ministři se v rámci debaty zaměří na plnění doporučení pro jednotlivé země, s důrazem na růst produktivity. V kontextu stárnutí populace a nižšího růstu pracovní síly v EU bude dle Komise hospodářský růst stále více záviset na zlepšování produktivity. Budou též přijaty závěry Rady k výsledkům auditu postupu při makroekonomické nerovnováze, který provedl Evropský účetní dvůr.

Ministři budou projednávat, s cílem schválit, návrh směrnice, kterou se mění směrnice o správní spolupráci v oblasti daní, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací ve vztahu k přeshraničním opatřením. Návrh navazuje na doporučení OECD a jeho cílem je zamezit přeshraničním daňově-optimalizačním schématům a předcházet agresivnímu daňovému plánování. Je zaměřen na zprostředkovatele těchto optimalizačních schémat, jako jsou například daňoví poradci nebo advokáti, kteří budou mít novou povinnost oznámit daňová optimalizační schémata daňovým úřadům.

Rada ECOFIN se pokusí dosáhnout dohody ohledně balíčku legislativních návrhů ke snižování rizik v bankovním sektoru, který Evropská komise předložila v listopadu 2016. Součástí balíčku jsou návrhy revize stávajících obezřetnostních regulatorních pravidel – tj. nařízení a směrnice o kapitálových požadavcích (CRD a CRR), revize směrnice o ozdravných postupech a řešení krize (BRRD) a nařízení zřizujícího jednotný mechanismus pro řešení krizí (SRMR). Návrhy na snižování rizik v bankovním sektoru jsou klíčovou součástí Bankovní unie, jejímž cílem je zajistit bezpečnost a spolehlivost bankovního sektoru v eurozóně i v celé EU.

Ministři budou rovněž seznámeni s novými návrhy legislativy v oblasti Unie kapitálových trhů, které Komise vydala 7. března 2018.

Rada ECOFIN dále připraví pozici Evropské unie na zasedání G20 ministrů financí a guvernérů centrálních bank, které se uskuteční 17. – 20. března v Argentině.

V rámci pracovní snídaně ministrů proběhne tradiční výměna názorů na současnou hospodářskou situaci v Evropské unii a ministři budou informování o výsledcích jednání euroskupiny, které se koná v předvečer zasedání Rady ECOFIN.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.