CZ EN

Zpravodaj MF - 12/2017

Ministerstvo financí / Veřejné finance / Ekonomika

Přehled nejdůležitějších změn pro občany v gesci MF pro rok 2018

Přehled nejdůležitějších změn pro občany v gesci MF pro rok 2018

Pro rok 2018 připravilo Ministerstvo financí řadu změn, které budou mít vliv na každodenní život občanů. Přinášíme proto přehled hlavních novinek, které občany čekají v příštím roce.

Celý obsah článku

Ministerstvo financí uveřejňuje Strategii financování a řízení státního dluhu na rok 2018

Ministerstvo financí uveřejňuje Strategii financování a řízení státního dluhu na rok 2018

V roce 2017 očekává Ministerstvo pokles podílu státního dluhu vůči HDP z loňské úrovně 33,8% na úroveň 32,4 % HDP a dosáhne tak nejnižší úrovně od roku 2009.

Celý obsah článku

Vláda prozatím nestanoví termín přijetí eura

Vláda prozatím nestanoví termín přijetí eura

Vláda přijala společné doporučení Ministerstva financí České republiky a České národní banky zatím nestanovit cílové datum přijetí eura v České republice.

Celý obsah článku

Účetní výkazy za konsolidovaný celek Česká republika poprvé v plném rozsahu

Účetní výkazy za konsolidovaný celek Česká republika poprvé v plném rozsahu

Ministerstvo financí navazuje na loňský rok a nabízí odborné i laické veřejnosti možnost nahlížet na hospodaření státu jako celku, a to prostřednictvím konsolidovaných účetních výkazů státu.

Související informace:

Celý obsah článku

Finanční vypořádání s kapitolami státního rozpočtu VPS a OSFA za rok 2017

Finanční vypořádání s kapitolami státního rozpočtu VPS a OSFA za rok 2017

Metodické informace k finančnímu vypořádání krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí a hlavního města Prahy s kapitolami státního rozpočtu Všeobecná pokladní správa a Operace státních finančních aktiv.

Celý obsah článku

Propočet dopadů zákona č. 260/2017 Sb. do rozpočtů obcí v roce 2018

Propočet dopadů zákona č. 260/2017 Sb. do rozpočtů obcí v roce 2018

Ministerstvo financí zveřejňuje předpokládané dopady zákona č. 260/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb. (zákon o rozpočtovém určení daní), do rozpočtů měst a obcí v roce 2018. Propočet vychází z daňové predikce na rok 2018 ze září 2017.

Celý obsah článku

44. Kolokvium – šetření prognóz makroekonomického vývoje ČR (2017–2020)

44. Kolokvium – šetření prognóz makroekonomického vývoje ČR (2017–2020)

Cílem šetření makroekonomických prognóz (tzv. Kolokvia), které provádí MF ČR, je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence, s nimiž zúčastněné instituce ve svých předpovědích počítají.

Celý obsah článku

Vyhlášky pro rok 2018 – pro účetnictví státu

Vyhlášky pro rok 2018 – pro účetnictví státu

Dne 28. srpna 2017 byla v částce č. 95 Sbírky zákonů zveřejněna vyhláška č. 273/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., vyhláška č. 274/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb.

Dne 29. listopadu 2017 byla v částce č. 139 Sbírky zákonů zveřejněna vyhláška č. 396/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 312/2014 Sb., vyhláška č. 397/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., vyhláška č. 398/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb.

Dne 7. prosince 2017 byla v částce č. 146 Sbírky zákonů zveřejněna vyhláška č. 411/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 270/2010 Sb.

Účinnost uvedených vyhlášek je od 1. ledna 2018.

Celý obsah článku

Účetnictví - přehled právních předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů v roce 2017

Účetnictví - přehled právních předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů v roce 2017

Dne 15. prosince 2017 byla v částce č. 158 Sbírky zákonů zveřejněna vyhláška č. 441/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb.; vyhláška č. 442/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb.; vyhláška č. 443/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 502/2002 Sb. - s účinností od 1. ledna 2018.

Celý obsah článku

Otázky a odpovědi - Externí audit

Otázky a odpovědi - Externí audit

Často kladené dotazy a odpovědi k aplikaci právních předpisů v oblasti externího auditu - stanoviska pracovní skupiny pro aplikaci zákona o auditorech (zástupci Ministerstva financí, Rady pro veřejný dohled nad auditem, Komory auditorů České republiky).

Celý obsah článku

Otázky a odpovědi - Přezkoumávání hospodaření

Otázky a odpovědi - Přezkoumávání hospodaření

Často kladené dotazy a odpovědi k aplikaci právních předpisů v oblasti přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Celý obsah článku

Stanovisko k problematice zkoušek zvláštní odborné způsobilosti pro interní auditory ÚSC

Stanovisko k problematice zkoušek zvláštní odborné způsobilosti pro interní auditory ÚSC

Stanovisko Ministerstva financí k problematice zkoušek zvláštní odborné způsobilosti pro interní auditory územních samosprávných celků

Celý obsah článku

Stanovisko odboru 34 k postupu při vydávání souhlasu s uvolněním jistoty složené v souladu s § 4b loterního zákona

Stanovisko odboru 34 k postupu při vydávání souhlasu s uvolněním jistoty složené v souladu s § 4b loterního zákona

Ministerstvo financí, odbor 34 - Státní dozor nad hazardními hrami, v zájmu sjednocení postupu při vydávání souhlasu s uvolněním jistoty složené v souladu s § 4b loterního zákona k provozování loterií a jiných podobných her, vydává nové stanovisko.

Celý obsah článku

Hazardní hry - přehledy a statistiky

Hazardní hry - přehledy a statistiky

Přehled legálních provozovatelů, výsledky z provozování, přehledy hazardních her, přehledy provozoven, statistické přehledy.

Celý obsah článku

Seznam neplatných příkazových bloků

Seznam neplatných příkazových bloků

Ministerstvo financí publikuje Přehled ztracených, zničených či odcizených příkazových bloků. Seznam je pravidelně aktualizován.

Celý obsah článku

Pokladní plnění státního rozpočtu za leden až listopad 2017

Pokladní plnění státního rozpočtu za leden až listopad 2017

K 30. 11. 2017 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 1 141,8 mld. Kč, celkové výdaje 1 153,4 mld. Kč a schodek hospodaření 11,6 mld. Kč (v listopadu 2016 vykázán přebytek 55,5 mld. Kč).

Související informace:

Celý obsah článku

Čtvrtletní informace o pokladním plnění státního rozpočtu v roce 2017 - 1. - 3. čtvrtletí

Čtvrtletní informace o pokladním plnění státního rozpočtu v roce 2017 - 1. - 3. čtvrtletí

Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. - 3. čtvrtletí 2017.

Celý obsah článku

Vývoj spotřebitelských cen v regulovaných odvětvích - rok 2017

Vývoj spotřebitelských cen v regulovaných odvětvích - rok 2017

Vývoj vybraných ukazatelů v jednotlivých měsících roku 2017.

Celý obsah článku

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 30.11.2017

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 30.11.2017

Zdroj: MF - 20 - odbor Řízení státního dluhu a finančního majetku a 64 - odbor Právní podpora dispozic s majetkem státu

Celý obsah článku

Legislativa MF

Zákon č. 25/2017 Sb.

Zákon č. 25/2017 Sb.

o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí

Celý obsah článku

Sdělení MF a ČNB k přechodnému období podle zákona 370/2017 Sb., o platebním styku

Sdělení MF a ČNB k přechodnému období podle zákona 370/2017 Sb., o platebním styku

Dne 13. ledna 2018 nabývá účinnosti zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku, který klientům umožňuje využívat nové služby nepřímého dání platebního příkazu a informování o platebním účtu.

Celý obsah článku

Oceňovací předpis 2018

Oceňovací předpis 2018

Zákon o oceňování majetku a oceňovací vyhláška - úplné pracovní znění.

Celý obsah článku

Vyhláška č. 457/2017 Sb.

Vyhláška č. 457/2017 Sb.

kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů

Celý obsah článku

Vyhláška č. 401/2017 Sb.

Vyhláška č. 401/2017 Sb.

o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2018

Celý obsah článku

Vyhláška č. 367/2015 Sb.

Vyhláška č. 367/2015 Sb.

o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání)

Související informace:

Celý obsah článku

Vyhláška č. 312/2014 Sb.

Vyhláška č. 312/2014 Sb.

o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu)

Celý obsah článku

Vyhlášky pro rok 2018 – pro účetnictví státu

Vyhlášky pro rok 2018 – pro účetnictví státu

Dne 28. srpna 2017 byla v částce č. 95 Sbírky zákonů zveřejněna vyhláška č. 273/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., vyhláška č. 274/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb.

Dne 29. listopadu 2017 byla v částce č. 139 Sbírky zákonů zveřejněna vyhláška č. 396/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 312/2014 Sb., vyhláška č. 397/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., vyhláška č. 398/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb.

Dne 7. prosince 2017 byla v částce č. 146 Sbírky zákonů zveřejněna vyhláška č. 411/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 270/2010 Sb.

Účinnost uvedených vyhlášek je od 1. ledna 2018.

Celý obsah článku

Účetnictví - přehled právních předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů v roce 2017

Účetnictví - přehled právních předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů v roce 2017

Dne 15. prosince 2017 byla v částce č. 158 Sbírky zákonů zveřejněna vyhláška č. 441/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb.; vyhláška č. 442/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb.; vyhláška č. 443/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 502/2002 Sb. - s účinností od 1. ledna 2018.

Celý obsah článku

Finanční zpravodaj číslo 10/2017

Finanční zpravodaj číslo 10/2017

 • Pokyn GFŘ-D-29 čj.: 111096/16/7100-2016-050484 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení, jak vyplývá ze změn provedených dodatkem č. 1 čj. 26 878/17/7100-20118-012287 a dodatkem č. 2, čj. 130204/17/7100-20118- 012287
 • Dodatek č. 2 GFŘ č.j.: 130204/17/7100-20118-012287 k pokynu GFŘ-D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení.
 • Jak správně zaplatit daň celnímu úřadu.
 • Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, od 1. 1. 2018.
 • Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, od 1. 1. 2018.
 • Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 502/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, od 1. 1. 2018.
 • Sdělení Ministerstva financí k aplikaci některých ustanovení vyhlášky č. 442/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů.
 • Sdělení Ministerstva financí ke zveřejnění sdělení Evropské komise „Pokyny pro vykazování nefinančních informací (metodika vykazování nefinančních informací)“.
 • Seznam smluvních států, zúčastněný stát uplatňující společný standard pro oznamování a rozhodných dnů zveřejňovaný podle § 13b odst. 2, § 13e odst. 7, § 13g odst. 5 a § 13p odst. 2 a seznam pro účely plnění informační povinnosti podle § 13s odst. 1 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, v platném znění.

Celý obsah článku

Finanční zpravodaj číslo 9/2017

Finanční zpravodaj číslo 9/2017

 • Sdělení k praktické aplikaci článku 11 Smlouvy mezi Českou republikou a Chilskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (Sbírka mezinárodních smluv č. 5/2017).
 • Přehled druhů daní a jejich částí, o nichž finanční úřady vedou osobní daňové účty.
 • Možnost placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO.
 • Jak zaplatit daň z přidané hodnoty ve zvláštním režimu jednoho správního místa.
 • Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2018 (včetně příloh č. 1 až 6).

Celý obsah článku

Cenový věstník 14/2017

Cenový věstník 14/2017

 • Cenové rozhodnutí Celního úřadu pro Středočeský kraj č. 01/2018, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, stanovují povinnosti a pravidla při předkládání, posuzování a zpracování cenových návrhů na stanovení úředně stanovených cen.
 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 12/T/2017, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret.
 • Obecně závazná vyhláška č. 5/2017, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 8/2013, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků města Bíliny.
 • Přehled o provedených cenových kontrolách za rok 2017 Krajský úřad Kraje Vysočina.
 • Přehled o provedených cenových kontrolách za rok 2017 Krajský úřad Zlínského kraje.

Celý obsah článku

Zprávy MF - číslo 8/2017

Zprávy MF - číslo 8/2017

pro finanční orgány obcí a krajů - ze dne 6. prosince 2017

 1. Metodický postup k provedení vyhlášky č. 224/2002 Sb., kterou se stanoví rozsah činností zdravotnických zařízení v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou, které nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění
 2. Metodický postup k provedení zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Celý obsah článku

Metodický pokyn CHJ č. 4 – Metodika předávání podnětů na orgány Finanční správy České republiky

Metodický pokyn CHJ č. 4 – Metodika předávání podnětů na orgány Finanční správy České republiky

Ministerstvo financí vydává Metodický pokyn CHJ č. 4, jehož cílem je stanovit formu a náležitosti podnětu k zahájení řízení o podezření na porušení rozpočtové kázně a nároky na další podklady, které by měly být součástí podnětu.

Celý obsah článku

Zákon o mezinárodní spolupráci

Zákon o mezinárodní spolupráci

Informace k zákonu č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní. Seznam smluvních států a rozhodných dnů.

Celý obsah článku

Zamezení dvojímu zdanění a předcházení daňovým únikům v oboru daní z příjmu ve vztahu k Tchaj-wanu

Zamezení dvojímu zdanění a předcházení daňovým únikům v oboru daní z příjmu ve vztahu k Tchaj-wanu

Dne 12. prosince 2017 byla vedoucími obou kanceláří podepsána v Praze dohoda mezi Českou ekonomickou a kulturní kanceláří v Tchaj-peji a Tchajpejskou hospodářskou a kulturní kanceláří, Praha týkající se Ustanovení o zamezení dvojímu zdanění a předcházení daňovým únikům v oboru daní z příjmu.

Celý obsah článku

Přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojího zdanění

Přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojího zdanění

Aktualizace přehledu platných smluv.

Celý obsah článku

Úřední věstník EU – Pokyny pro vykazování nefinančních informací

Úřední věstník EU – Pokyny pro vykazování nefinančních informací

Dne 5. července 2017 bylo v Úředním věstníku Evropské unie č. C 215/1 zveřejněno sdělení Evropské komise, týkající se Pokynů pro vykazování nefinančních informací (metodika vykazování nefinančních informací).

Celý obsah článku

Státní pokladna

Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

WEB STÁTNÍ POKLADNY https://www.statnipokladna.cz/: problematika projektu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) - informace Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS), Přípravy rozpočtu (RISPRP), Realizace rozpočtu (RISRE), systému Podpory, Školení a Pravidel komunikace.

Státní pokladna - Aktuality

Rychlé přehledy (tabulky změn/aktualizací):

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Celý obsah článku

Monitor - státní správy a samosprávy

Monitor - státní správy a samosprávy

MONITOR je specializovaný informační portál Ministerstva financí, který umožňuje veřejnosti volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy. Prezentované informace pocházejí ze systému Státní pokladny (IISSP – Integrovaný informační systém státní pokladny) a Centrálního systému účetních informací (CSÚIS) a jsou čtvrtletně aktualizovány.

MONITOR dále zajišťuje zveřejňování účetních závěrek organizačních složek státu podle § 21 a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Celý obsah článku

Spořicí státní dluhopisy

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

WEB SPOŘICÍCH STÁTNÍCH DLUHOPISŮ - všechny informace o spořicích státních dluhopisech, které jsou určeny pro drobné investory, jejichž cílem je dlouhodobé a bezpečné spoření.

Celý obsah článku

Finanční trh

Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2018

Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2018

Uveřejněná Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2018 obsahuje základní rámec realizace financování státu a stanovuje výchozí limity a cíle pro jednotlivé sledované ukazatele portfolia státního dluhu pro rok 2018 a pro střednědobý výhled.

Celý obsah článku

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - leden 2018

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - leden 2018

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2018.

Celý obsah článku

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - leden 2018

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - leden 2018

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2018.

Celý obsah článku

Sdělení MF a ČNB k přechodnému období podle zákona 370/2017 Sb., o platebním styku

Sdělení MF a ČNB k přechodnému období podle zákona 370/2017 Sb., o platebním styku

Dne 13. ledna 2018 nabývá účinnosti zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku, který klientům umožňuje využívat nové služby nepřímého dání platebního příkazu a informování o platebním účtu.

Celý obsah článku

Ministerstvo financí uspořádalo odborný seminář k novému zákonu o platebním styku

Ministerstvo financí uspořádalo odborný seminář k novému zákonu o platebním styku

Ministerstvo financí uspořádalo ve čtvrtek 14. prosince 2017 pro zástupce odborné veřejnosti seminář k novému zákonu o platebním styku (zákon č. 370/2017 Sb.).

Celý obsah článku

Portál o finančním vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“

Portál o finančním vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“

Rozcestníkový portál Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“.

Tyto stránky mají za úkol zejména: poskytovat informace o fungování a rizicích ve světě financí, dávat tipy a návody v různých oblastech financí, pomáhat při řešení problémů např. s předlužením či se subjekty finančního trhu, upozorňovat na zajímavé webové stránky s finančními hrami, kalkulačkami a projekty a sdílet informace členů Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání.

Celý obsah článku

Daně a cla

Platba daně z nemovitých věcí jednoduše přes SIPO nebo na základě údajů zaslaných e-mailem

Platba daně z nemovitých věcí jednoduše přes SIPO nebo na základě údajů zaslaných e-mailem

Finanční správa již v předchozích zdaňovacích obdobích zavedla službu placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO a zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí na e-mail.

Zdroj: Finanční správa ČR, 13.12.2017

Celý obsah článku

Ministerstvo financí zhodnotilo roční fungování EET

Ministerstvo financí zhodnotilo roční fungování EET

Přesně před rokem odstartovalo jedno z nejdůležitějších systémových opatření k narovnání podnikatelského prostředí – elektronická evidence tržeb.

Celý obsah článku

Etržby (EET)

Etržby (EET)

Oficiální webové stránky projektu elektronické evidence tržeb.

Zdroj: Finanční správa ČR

Celý obsah článku

Kontrolní hlášení DPH

Kontrolní hlášení DPH

S účinností od 1.1.2016 vznikla plátcům daně z přidané hodnoty zákonná povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení. Cílem zveřejněných informací na webu Finanční správy je poskytnout veřejnosti informace nezbytné pro správné vyplnění a podání kontrolního hlášení. Pro informační účely byl připraven vzor formuláře kontrolního hlášení a pokyny k jeho vyplnění, které jsou k dispozici v části Soubory ke stažení. Zveřejněné informace a vzory dokumentů jsou průběžně aktualizovány a doplňovány o další podstatné informace, příklady a odpovědi na nejčastější dotazy.

Zdroj: Finanční správa ČR

Celý obsah článku

Daňový kalendář

Daňový kalendář

 • Termínový kalendář pro aktuální typy daní v jednotlivých měsících roku 2017.

Zdroj: Finanční správa ČR

Celý obsah článku

Daňové příjmy krajů a obcí

Daňové příjmy krajů a obcí

Průběh celostátního inkasa sdílených daní, přehled změn celostátního hrubého výnosů sdílených daní.

Zdroj: Finanční správa ČR

Celý obsah článku

Finanční správa ČR - WEB

Finanční správa ČR - WEB

Problematika správy daní - http://www.financnisprava.cz/

Celý obsah článku

Celní správa ČR - WEB

Celní správa ČR - WEB

Problematika správy cel a některých daní - www.celnisprava.cz 

Celý obsah článku

Eu a zahraničí

Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou - 2017

Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou - 2017

Dokument připravený Ministerstvem financí ČR a Českou národní bankou. Schválený vládou ČR dne 22. prosince 2017.

Celý obsah článku

Rámcový projekt na semináře, školení, služební cesty a konference pro období I 2018 - VI 2020

Rámcový projekt na semináře, školení, služební cesty a konference pro období I 2018 - VI 2020

Projekt spolufinancovaný z prostředků EU.

Celý obsah článku

Zabezpečení a stabilizace administrativní kapacity PCO v období leden 2018 - červen 2020

Zabezpečení a stabilizace administrativní kapacity PCO v období leden 2018 - červen 2020

Projekt spolufinancovaný z prostředků EU.

Celý obsah článku

Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne 5. prosince 2017 v Bruselu

Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne 5. prosince 2017 v Bruselu

Ministr financí Ivan Pilný bude vedoucím delegace na jednání Euroskupiny v rozšířeném formátu v pondělí 4. prosince 2017.

Celý obsah článku

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Webová prezentace pro zavedení eura v České republice - https://www.zavedenieura.cz/, kde najdete všechny aktuální informace týkající se Národní koordinační skupiny a problematiky zavedení eura v ČR.

Celý obsah článku

Dotace

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Webová prezentace pro Finanční mechanismy EHP-Norska - https://www.eeagrants.cz/, kde najdete všechny aktuální informace k problematice EHP a Norských fondů v ČR.

Informace jsou určené zprostředkovatelům a partnerům programů, žadatelům a konečným příjemcům finanční pomoci EHP a Norských fondů.

Celý obsah článku

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Webová prezentace pro Program švýcarsko-české spolupráce - www.swiss-contribution.cz, kde najdete všechny aktuální informace týkající se realizace tohoto programu.

Švýcarský program finanční pomoci ke zmírnění hospodářských a sociálních rozdílů v rozšířené Evropské unii podporuje na základě bilaterálních rámcových dohod rozvojové projekty na území nových členských států EU včetně ČR. Jeho ústředním cílem je přispět ke snížení rozdílů v ekonomickém a sociálním rozvoji v rámci rozšířené EU a zároveň přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů mezi dynamickými městskými centry a strukturálně slabými okrajovými regiony.

Celý obsah článku

Kalendář akcí

Alena Schillerová jmenována ministryní financí

Alena Schillerová jmenována ministryní financí

Alena Schillerová byla dne 13.12.2017 jmenována první ministryní financí v historii úřadu. Nahradila končícího ministra Ivana Pilného. Do úřadu ji uvedl premiér Andrej Babiš, který jej sám více než tři roky řídil.

Celý obsah článku

Ministr financí a lidé MF v médiích

Ministr financí a lidé MF v médiích

Ministerstvo financí a jeho lidé v médiích. Komentáře, články, rozhovory.

Celý obsah článku

Multimédia MF

Multimédia MF

Záznamy z tiskových konferencí Ministerstva financí.

Celý obsah článku

Finanční a ekonomické informace 12/2017

Finanční a ekonomické informace 12/2017

Prosincové číslo dokumentačního bulletinu Finanční a ekonomické INFORMACE nabízí informace o nejnovějších odborných článcích, knihách a jiných informačních zdrojích vztahujících se k problematice Ministerstva financí a jeho resortu.

Celý obsah článku

Katalog odborné knihovny

Katalog odborné knihovny

Odborná knihovna MF zveřejňuje Online katalog, který umožňuje uživatelům z řad veřejnosti vyhledávat v knižním fondu Odborné knihovny a také v databázi Finlit, která obsahuje bibliografické záznamy vybraných článků převážně z oblasti veřejných financí.

 • Vstup do on-line katalogu Odborné knihovny MF. Rezervace dokumentů a prolongace výpůjček.

Celý obsah článku

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.