CZ EN

Žádné rozpouštění rezerv se nekoná

Reakce na: Otázky Václava Moravce, 14.4.2019, ČT24

Ministerstvo financí se ohrazuje proti zavádějící interpretaci zapojení prostředků z výnosů privatizace do státního rozpočtu, ke kterému došlo v březnu 2019. Takzvané prostředky z výnosů privatizace, které jsou aktuálně tvořeny z převážné části dividendami ČEZ a dalších majetkových účastí státu, jsou dlouhodobým a stabilním příjmem státního rozpočtu. Nejedná se o žádnou rezervu, tím méně rezervu, která byla rozpuštěna.

Novela zákona o zrušení fondu národního majetku napravila distorzi, kdy stát v důsledku nenaplnění legislativní podmínky deficitu důchodového systému, na rozdíl od minulých let nemohl v roce 2018 využít tzv. prostředky z výnosů privatizace v rámci výdajů státního rozpočtu. Připomínáme, že možnost převádět prostředky z výnosů privatizace do státního rozpočtu byla uzákoněna již od roku 2012. Každoročně tak bylo do rozpočtu převáděno průměrně 10 mld. Kč. Také v roce 2007 investovala vláda z tohoto účtu do oblastí nesouvisejících s privatizací (zejména do Státního fondu dopravní infrastruktury) 21 mld. Kč, o rok později to bylo dokonce téměř 34 mld. Kč.

Jedinou podmínkou, která k převodu musí být splněna, je záporné saldo důchodového systému – tj. příjmy vybrané v daném roce na soc. pojistném jsou nižší, než prostředky vyplacené na důchody: Technická podmínka, která v roce 2018 nenastala, protože byl systém po mnoha letech v přebytku. Ministerstvo financí jako zodpovědný hospodář muselo tuto absurdní situaci řešit jednoduchou a logickou novelou, která usnadní převádění peněz z jedné státní kapsy do druhé – z privatizačních účtů do státního rozpočtu. Žádné rozpouštění prostředků ani hledání nových zdrojů se rozhodně nekoná.

Více informací v rozhovoru s ministryní financí Alenou Schillerovou: Schillerová: Stát si nebude půjčovat, když má peníze na účtu

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář