CZ EN

Stanovisko Ministerstva financí k podnětu České advokátní komory ke změně zákona o dani z přidané hodnoty v souvislosti s podáváním kontrolních hlášení a povinností mlčenlivosti

Ministerstvo financí obdrželo návrh České advokátní komory na změnu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s podáváním kontrolních hlášení a povinností mlčenlivosti.

Stanovisko Ministerstva financí:

 

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář