CZ EN

Motivový obrázek

Návrh rozpočtu na rok 2024 počítá se schodkem 252 mld. Kč

Ministerstvo financí odeslalo vládě k projednání návrh státního rozpočtu na rok 2024, ve kterém počítá s příjmy 1921,2 mld. Kč a výdaji 2173,2 mld. Kč.

Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2024 včetně rozpočtové dokumentace v systému VeKLEP

Vláda se bude návrhem státního rozpočtu zabývat v září, konečné parametry rozpočtu s navrženým schodkem 252 mld. Kč se tak ještě mohou až do schválení návrhu vládou na konci září měnit. Proti letošnímu roku by měl rozpočtový schodek klesnout o 43 mld. Kč. Další snížení deficitu se dá očekávat i v následujících dvou letech – na 235 mld. Kč v roce 2025 a na 220 mld. Kč v roce 2026.

„V tomto pracovním návrhu rozpočtu je zohledněna mimo jiné priorita, ke které se vláda zavázala a parlament letos schválil – výdaje na obranu. Sociální výdaje jsme udrželi na současné úrovni, takže nehrozí snížení kvality služeb v této oblasti. I přes nárůst výdajů na obsluhu státního dluhu jsme dokázali výrazně snížit deficit oproti letošku. Tato vláda se zavázala ke konsolidaci veřejných rozpočtů a sestavený návrh rozpočtu tak plně odráží úspory ve výši téměř 100 mld. Kč z  ozdravného balíčku,“ uvedl ministr financí Zbyněk Stanjura. „Rozpočet vládě předkládám se schodkem 252 mld. Kč, na kterém je dohoda vládní koalice. Během září budou pokračovat politická jednání o výdajích jednotlivých kapitol, nicméně schodek rozpočtu by měl zůstat zachován. Vládou schválený finální návrh rozpočtu na rok 2024 tak představíme za necelé čtyři týdny,“ dodal Zbyněk Stanjura.

Srovnání státního rozpočtu 2024/2023 (v mld. Kč)
  SR 2023 SR 2024 Rozdíl 2024-2023
Příjmy státního rozpočtu 1927,9 1921,2 -6,7
Výdaje státního rozpočtu 2222,9 2173,2 -49,7
Saldo státního rozpočtu -295,0 -252,0 43,0

Ve srovnání se schváleným státním rozpočtem pro rok 2023 pracuje navržený rozpočet Ministerstva financí pro rok 2024 s příjmy nižšími o 6,7 mld. Kč a nižšími výdaji o 49,7 mld. Kč. Rozpočtový deficit by se měl zlepšit o 43 mld. Kč.

Na výdajové straně rozpočtu tvoří největší objem mandatorní výdaje (bez výdajů na obranu státu) ve výši 1 247 mld. Kč (meziroční nárůst o 52 mld. Kč). Z toho sociální transfery (sociální dávky včetně důchodů) představují objem 905,1 mld. Kč (nárůst o 34,7mld. Kč), přičemž dávky důchodového pojištění 706,2 mld. Kč (nárůst o 34,5 mld. Kč). Výdaje na platbu státu za státní pojištěnce jsou rozpočtovány v objemu 151 mld. Kč (nárůst o 9,2 mld. Kč). Výdaje na dluhovou službu mají v příštím roce dosáhnout 95 mld. Kč (nárůst o 25 mld. Kč).

Tato vláda se zavázala ke konsolidaci veřejných rozpočtů a sestavený návrh rozpočtu tak plně odráží úspory ve výši téměř 100 mld. Kč z ozdravného balíčku.

Zbyněk Stanjura

ministr financí

Do návrhu rozpočtu je také plně promítnut závazek české vlády vyhradit na výdaje na obranu České republiky v příštím roce částku odpovídající 2 % HDP (162,8 mld. Kč). Tyto výdaje nejsou rozpočtovány pouze v kapitole Ministerstva obrany, ale jsou zohledněny i v kapitolách dalších rezortů, jako například Ministerstva dopravy, Správy státních hmotných rezerv nebo Národního bezpečnostního úřadu.

Na příjmové straně státního rozpočtu se očekává inkaso pojistného na sociální zabezpečení ve výši 751,4 mld. Kč (meziročně o 63,1 mld. Kč více), DPH ve výši 386,8 mld. Kč (nárůst o 5 mld. Kč), spotřebních daní ve výši 158,7 mld. Kč (nárůst o 6,7 mld. Kč), daně z příjmu právnických osob ve výši 198,2 mld. Kč (nárůst o 41 mld. Kč) a daně z příjmu fyzických osob ve výši 154,3 mld. Kč (nárůst o 19,6 mld. Kč). Rozpočet také zahrnuje příjem 126,5 mld. Kč z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů.

Do Poslanecké sněmovny musí být návrh státního rozpočtu odeslán do 30. září, vláda tedy musí projednat a schválit jeho finální podobu do konce měsíce.

Související tiskové zprávy:

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.