CZ EN

OECD zveřejnilo Hospodářský přehled ČR 2018

V pondělí 16. července 2018 byl v Praze za přítomnosti předsedy vlády ČR Andreje Babiše a generálního tajemníka Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) Angela Gurríi představen Hospodářský přehled České republiky 2018.

Dokument vždy jednou za dva roky komplexně posuzuje ekonomický a hospodářsko-politický vývoj země, přičemž se rovněž věnuje detailněji příslušným oblastem. V letošním Hospodářském přehledu je pozornost zaměřena na systém zdravotnictví, jeho financování, efektivitu a kvalitu poskytované zdravotní péče.

Hospodářský přehled České republiky hodnotí současnou ekonomickou situaci České republiky velice příznivě. Upozorňuje však na rizika pro budoucí hospodářský růst, která vyplývají z nedostatku pracovní síly a z vývoje na trhu nemovitostí spojeným s rostoucí zadlužeností obyvatel. Pozitivně je rovněž hodnocena fiskální politika, především vývoj salda a dluhu sektoru vládních institucí. OECD rovněž vítá přijetí zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a ustanovení Národní rozpočtové rady a Výboru pro rozpočtové prognózy.

OECD doporučuje snížit míru odvodů na sociální zabezpečení na úkor zvýšení nepřímých či environmentálních daní. V oblasti dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí OECD poukazuje na problém stárnutí populace a jeho dopad zejména na růst a celkový objem výdajů na důchody, zdravotní a dlouhodobou péči. V oblasti penzí je České republice doporučováno navázat věk odchodu do důchodu na průměrnou dobu dožití. U zdravotní péče je pak navrhováno zvýšení efektivity poskytování péče a rozšíření zdrojů financování o další kategorie příjmů pro odvod pojistného. Tím by se podle OECD snížil dopad stárnutí populace na výdaje.

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář