CZ EN

Ministerstvo financí chce zvýšit ochranu veřejných prostředků

Návrh zákona z dílny Ministerstva financí, který zvýší ochranu veřejných prostředků, míří do Legislativní rady vlády. Zákon o řízení a kontrole veřejných financí povede k flexibilnějšímu nastavení schvalovacích postupů řídící ekonomické kontroly a k posílení regulace praxe interního auditu.

„Schválením novely zákona by také mělo dojít ke snížení administrativní zátěže a zejména ke zvýšení kvality systému řízení a kontroly veřejných financí,“ očekává náměstek ministra financí pro finanční řízení a audit Tomáš Vyhnánek.

Ministerstvo financí materiál předkládá po provedení meziresortního připomínkového řízení. V příštích týdnech proběhnou další dvě setkání se zástupci státní správy a samosprávy, kde Ministerstvo financí detailně představí výsledný návrh zákona po legislativně technických úpravách, který byl odeslán na jednání vlády.

Tento návrh zákona nahrazuje dosud platný zákon o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) a je předkládán v souladu s plněním legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii (částečná transpozice směrnice č. 2011/85/EU ze dne 8. listopadu 2011 o požadavcích na rozpočtové rámce členských států).

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář