CZ EN

Informační brožura „Státní rozpočet v kostce“

Ministerstvo financí připravilo publikaci „Státní rozpočet v kostce“, jejímž cílem je přiblížit problematiku státního rozpočtu široké veřejnosti. Brožura popisuje hlavní funkce státního rozpočtu, jeho charakteristiky, proces jeho přípravy a přináší konkrétní informace k rozpočtu na rok 2014.

 „Není v silách běžného člověka se podrobně seznámit s detaily státního rozpočtu. Chceme občanům přiblížit tvorbu dokumentu, který zásadně ovlivňuje jejich životy. Doufáme, že brožura pomůže daňovým poplatníkům získat lepší představu o tom, jak stát nakládá s jejich prostředky,“ říká ministr financí Andrej Babiš.

 Publikace by měla zvýšit informovanost veřejnosti a transparentnost rozpočtové politiky v souladu s mezinárodními trendy. Představuje českou verzi „Rozpočtu pro občany“ (Citizens Budget), jehož publikování doporučuje řada mezinárodních organizací (Světová banka, OECD, International Budget Partnership). Transparentnost rozpočtového procesu v České republice je mezinárodními organizacemi hodnocena jako vysoká, nicméně „Rozpočet pro občany“ zde dosud chyběl.

 Pokud bude mít kdokoliv k brožuře nějaké podněty či náměty k vylepšení, uvítáme je na adrese informace@mfcr.cz

Mgr. Marek Zeman
Ředitel odboru vnějších vztahů a komunikace

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář