CZ EN

Ministerstvo financí vydalo listopadový Fiskální výhled ČR

Ministerstvo financí České republiky uveřejnilo na svých internetových stránkách listopadové vydání publikace Fiskální výhled České republiky. Dokument je především zaměřen na hospodaření sektoru vládních institucí v aktuálním roce a ve střednědobém horizontu, včetně mezinárodního srovnání.

Konsolidace financí vládního sektoru vedla k postupnému snižování deficitu z 5,5 % HDP v roce 2009 až na 1,3 % HDP v 2013. Pro rok 2014 odhadujeme saldo vládního sektoru ve výši -63,7 mld. Kč, tj. -1,5 % HDP. V souvislosti s vládou deklarovanými prorůstovými opatřeními hospodářské politiky vlády v oblasti výdajů na dopravní infrastrukturu, vzdělání, vědu a výzkum odhadujeme v roce 2015 mírné zhoršení salda vládního sektoru na -2,2 % HDP. V dalších dvou letech výhledu lze očekávat zlepšení salda vládního sektoru až na -1,1 % HDP v roce 2017, a to zejména v důsledku vývoje růstu HDP, který by měl v letech 2015-2017 vykazovat obdobnou dynamiku jako v 2014, a mírně kladnému fiskálnímu úsilí vlády.

V souvislosti s efektivnějším řízením likvidity státní pokladny v podobě zapojení disponibilní likvidity státní pokladny do financování deficitu státního rozpočtu dojde ke stabilizaci korunové hodnoty hrubého státního dluhu pro roky 2014 a 2015 na úrovni konce roku 2013, tj. na hodnotu 1683 mld. Kč. Strategie fiskální politiky vlády a stabilizace státního dluhu je pozitivně vnímána na finančních trzích, což má za následek dosahování nejnižších výnosů desetiletých státních dluhopisů od roku 2000, přinášející, společně se zapojením disponibilní likvidity státní pokladny do financování státu, pozitivní dopad v podobě úspory úrokových výdajů na obsluhu státního dluhu. V roce 2014 tak dochází k poklesu úrokových výdajů na obsluhu státního dluhu o 0,1 p.b. na 1,3 % HDP s následnou stabilizací v letech 2015-2017 na úrovni 1,2 % HDP. Podíl dluhu vládního sektoru na HDP by měl meziročně poklesnout o 2,0 p.b. na 43,8 % HDP ke konci 2014, v letech výhledu odhadujeme jeho pokles až na 41,7 % HDP v roce 2017.

Související dokument:

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.