CZ EN

Ministerstvo financí vydává lednovou makroekonomickou predikci

Podle aktuálních dat ČSÚ se reálný HDP ve 3. čtvrtletí 2013 mezičtvrtletně zvýšil o 0,2 %, v meziročním srovnání však ještě klesal. Odhadujeme, že oživování ekonomické aktivity pokračovalo i v závěru loňského roku. Přesto se HDP za celý rok 2013 pravděpodobně snížil o 1,4 %, a to zejména kvůli propadu investic do fixního kapitálu. V letošním roce by však ekonomika při kladném příspěvku domácí poptávky i zahraničního obchodu mohla vzrůst o 1,4 %. V roce 2015 by se růst HDP mohl zrychlit na 2,0 %.

Navzdory oslabení koruny vlivem devizových intervencí ČNB by se rok 2014 měl vyznačovat velmi nízkou inflací. Na rozdíl od předchozích let by totiž během celého letošního roku měly administrativní vlivy (zejména pokles cen elektřiny) působit protiinflačně. Míra inflace by tak letos mohla dosáhnout 1,0 %. V roce 2015 by se růst spotřebitelských cen mohl v souvislosti s oživením ekonomiky a zpožděným působením oslabené koruny zrychlit na 2,4 %.

Snaha zaměstnavatelů o zvyšování produktivity práce racionalizací počtu zaměstnanců by měla vést k faktické stagnaci zaměstnanosti v tomto i příštím roce. Dopad předpokládáme též na míru nezaměstnanosti (VŠPS), která by se v obou letech měla i přes pozvolný růst ekonomiky pohybovat okolo 7 %.

Objem mezd a platů by se letos mohl zvýšit o 2,2 %. Pro rok 2015 pak počítáme se zrychlením růstu na 4,3 %. Očekáváme totiž, že přesun 2 p. b. statutární sazby zdravotního pojištění ze zaměstnavatele na zaměstnance bude zaměstnancům zčásti kompenzován zvýšením mzdy.

Odhadujeme, že deficit vládního sektoru v roce 2013 dosáhl 2,5 % HDP. Ani letos by navíc neměl převýšit 3 % HDP. Schodek očištěný o vliv hospodářského cyklu a jednorázových operací přitom loni patrně činil jen 1,2 % HDP. Strukturální saldo se tak poprvé v historii dostalo téměř na úroveň střednědobého rozpočtového cíle pro ČR.

Očekáváme, že zejména díky příznivému vývoji salda zahraničního obchodu bude v letech 2014 i 2015 deficit běžného účtu platební bilance zanedbatelný.

Rizika predikce vnímáme jako vyrovnaná.

2010 2011 2012 2013 2014  2015 2013 2014
Aktuální predikce Minulá predikce
Související tabulka - Hlavní makroekonomické indikátory
Hrubý domácí produkt růst v %, s.c. 2,5 1,8 -1,0 -1,4 1,4 2,0 -1,0 1,3
Spotřeba domácností růst v %, s.c. 0,9 0,5 -2,1 -0,2 0,6 1,5 0,2 0,9
Spotřeba vlády růst v %, s.c. 0,2 -2,7 -1,9 1,6 1,0 0,4 0,8 0,2
Tvorba hrubého fixního kapitálu růst v %, s.c. 1,0 0,4 -4,5 -4,8 -0,3 2,6 -4,8 -0,8
Příspěvek ZO k růstu HDP p.b., s.c. 0,6 1,9 1,7 -0,2 0,7 0,5 0,6 0,6
Příspěvek změny zásob k růstu HDP p.b., s.c. 1,0 0,1 -0,1 -0,2 0,3 0,1 -0,7 0,4
Deflátor HDP růst v % -1,6 -0,9 1,6 1,6 1,7 1,3 1,2 0,5
Průměrná míra inflace % 1,5 1,9 3,3 1,4 1,0 2,4 1,4 0,7
Zaměstnanost (VŠPS) růst v % -1,0 0,4 0,4 0,9 0,1 0,1 1,2 0,4
Míra nezaměstnanosti (VŠPS) průměr v % 7,3 6,7 7,0 7,0 7,0 6,9 7,1 7,3
Objem mezd a platů (dom. koncept) růst v %, b.c. 0,8 2,2 1,8 -0,2 2,2 4,3 0,8 2,5
Poměr BÚ k HDP % -3,9 -2,7 -2,4 -1,7 -0,2 -0,4 -1,7 -1,4
Předpoklady:                  
Směnný kurz CZK/EUR   25,3 24,6 25,1 26,0 27,3 27,2 25,8 25,8
Dlouhodobé úrokové sazby % p.a. 3,7 3,7 2,8 2,1 2,4 2,5 2,1 2,4
Ropa Brent USD/barel 80 111 112 109 104 101 108 103
HDP eurozóny (EA12) růst v %, s.c. 1,9 1,6 -0,6 -0,4 0,9 1,5 -0,3 1,0

Související informace:

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář