CZ EN

Ministerstvo financí zveřejnilo Zprávu o vývoji finančního trhu v 1. pololetí 2006

Ministerstvo financí dnes zveřejnilo Zprávu o vývoji finančního trhu v 1. pololetí 2006. Analytická zpráva shrnuje nejdůležitější události uplynulého roku a nástin budoucích trendů v jednotlivých segmentech finančního trhu.

Stejně jako v předešlém období pokračovala ve svém úspěšném tažení česká koruna, která dále posilovala vůči oběma hlavním referenčním měnám a nic na tom nezměnila ani série zvyšování úrokových sazeb v USA a eurozóně. Mnohem dramatičtější vývoj však zaznamenal domácí akciový trh, když index PX v období několika týdnů ztratil čtvrtinu hodnoty a zařadil se tak po bok většiny světových trhů zasažených globální korekční vlnou.

Počet a struktura subjektů finančního trhu nedoznala v průběhu 1. pololetí 2006 výraznějších změn. Bankovní sektor, disponující cca 3/4 celkových aktiv, zaujímá postavení největšího příjemce vkladů, poskytovatele úvěrů a investora zároveň. Přírůstek úvěrů poskytnutých domácnostem byl za první pololetí 2006 větší než přírůstek vkladů. Korunové vklady domácností u bank překonaly hranici 1 bil. Kč. Přesto pokračuje mírný odklon od tradičních bankovních depozit ve prospěch penzijních fondů, fondů kolektivního investování apod.

Celková úroveň zadlužení domácností se opět zvýšila a pokračovala tak v dlouhodobě vykazovaném trendu. „Absolutní výše zadlužení zatím nedosahuje úrovně obvyklé v západoevropských zemích, ovšem tempo růstu zadlužení je v porovnání s těmito státy mnohem vyšší“, říká náměstek ministra financí Milan Šimáček. Pozitivem je, že zadlužování je často spojeno s řešením bytových potřeb domácností (téměř 70 % objemu úvěrů). Podle pololetních ukazatelů lze předpokládat, že v roce 2006 bude překonána hranice 100 mld. Kč u nově poskytnutých hypotečních úvěrů oproti 73 mld. Kč v roce 2005.

První pololetí 2006 bylo rovněž ve znamení integrace dozoru nad finančním trhem. Dne 1. dubna 2006 byl dohled nad finančním trhem integrován do České národní banky. Integrace všech dozorových orgánů vykonávajících dohled nad finančním trhem má za cíl posílení efektivity dohledu a zároveň snížení nároků na státní rozpočet. „Dohled nad celým finančním trhem je nyní integrován do ČNB, odpovědnost za přípravu primární legislativy v oblasti celého finančního trhu přešla plně do kompetence MF“, vysvětluje Milan Šimáček a dodává, že v oblasti přípravy primární i sekundární legislativy pro finanční trh bude docházet k expertní spolupráci mezi MF a ČNB. Jako poradní orgán bankovní rady pro oblast dohledu nad finančním trhem byl nově zřízen sedmičlenný Výbor pro finanční trh, kde kromě dvou zástupců Ministerstva financí je členem také jeden ze členů bankovní rady, finanční arbitr a tři uznávaní odborníci reprezentující finanční trh.

Pololetní zpráva zveřejněná Ministerstvem financí svým charakterem navazuje na předchozí zprávy o vývoji finančního trhu, které byly příznivě přijaty odbornou i laickou veřejností. Účelem těchto pravidelných zpráv je poskytovat komplexní informace o vývoji finančního trhu za sledované období. Obsahem pololetní zprávy je meziroční srovnání jednotlivých segmentů finančního trhu z hlediska jejich vývoje a s ohledem na aktuální vlivy působící na trh.


 

Kompletní zpráva: 

Stručný souhrn:

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář