CZ EN

Výsledky konzultačního procesu s odbornou veřejností a sociálními partnery - diskuse o výhodách a nevýhodách zavedení daňových asignací

Ministerstvo financí na základě úkolu vyplývajícího z vládního programového prohlášení vyzvalo dne 2. června 2006 na svých internetových stránkách odbornou veřejnost i další sociální partnery k zasílání námětů a připomínek k možnosti zavedení daňových asignací do českého daňového systému.

V termínu do 31. července 2006 ministerstvo obdrželo několik podnětů k výhodám a nevýhodám zavedení daňových asignací včetně devíti nominací zástupců neziskových organizací či jejich svazů a asociací do připravované pracovní skupiny k této problematice.

Nominovaní zástupci budou pozváni na jednání pracovní skupiny koncem léta či v průběhu podzimu letošního roku. Pro další práce na problematice daňových asignací bude rozhodující, zda tato problematika bude patřit mezi programové priority nové vlády.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář