CZ EN

Vývoj stavebního spoření v České republice v 1. čtvrtletí roku 2006

V 1. čtvrtletí roku 2006 bylo uzavřeno cca 114 tis. nových smluv o stavebním spoření, což je o 36,2 % více než ve stejném období loňského roku. "Z dosavadního vývoje počtu nově uzavíraných smluv je tak zřejmé, že i v letošním roce bude pravděpodobně pokračovat mírné oživení trhu stavebního spoření," předpokládá náměstek ministra financí Tomáš Prouza. Nicméně počet nově uzavíraných smluv je stále velmi nízký, což svědčí o přetrvávajícím vlivu novely zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, která s účinností od 1. ledna 2004 mj. snížila maximální výši státní podpory stavebního spoření ze 4 500 Kč na 3 000 Kč.

I v 1. čtvrtletí dále pokračoval pokles celkového počtu smluv o stavebním spoření, který oproti stavu ke konci roku 2005 poklesl o dalších 75 000 smluv, tj. o 1,3 %. "Celkově tak od počátku roku 2004 – tj. od účinnosti novely zákona o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření – poklesl počet smluv již o cca 800 000," dodává Tomáš Prouza.

Uvedený pokles celkového počtu smluv o stavebním spoření se již začíná pozitivně projevovat na objemu vyplacené státní podpory stavebního spoření, a to i vzhledem k tomu, že se jedná převážně o tzv. staré smlouvy, tj. smlouvy s maximem státní podpory 4 500 Kč. Státní podpora tak byla stavebním spořitelnám přiznána v celkové výši 15,045 mld. Kč, což je méně než v předchozích dvou letech. Státní podpora byla připsána na účty stavebních spořitelen 20. dubna 2006, přičemž podle loni přijaté novely zákona o stavebním spoření úroky ze státní podpory náleží účastníkovi stavebního spoření již ode dne následujícího po dni, kdy stavební spořitelna obdrží státní podporu od Ministerstva financí, tj. od 21. dubna 2006. 

V přiložené tabulce není uvedena hodnota průměrné státní podpory přiznané za rok 2005. Důvodem je skutečnost, že její výplata není v tuto chvíli ještě ukončena. Obdobně není tento údaj uveden ani u roku 2006, kde výplata státní podpory ještě nezačala.

Co se týká úvěrové oblasti, tak celkový počet úvěrů dosáhl k 31. březnu 2006 hodnotu cca 865 000, což představuje nárůst oproti konci roku 2005 jen o 0,9 %; nicméně celkový objem úvěrů vzrostl o 3,7 % na hodnotu cca 112,1 mld. Kč. To se při stagnaci naspořené částky projevilo jen v mírném nárůstu (o 1,3 procentního bodu) poměru objemu úvěrů k naspořené částce na hodnotu 34,1 %. I přes vliv sezónnosti na poskytované úvěry je tak tempo růstu celkového počtu úvěrů i jejich objemů nedostatečné a neodpovídá záměru stavebního spoření – poskytovat výhodné úvěry na bytové potřeby. Teprve další vývoj v této oblasti může potvrdit proklamované záměry stavebních spořitelen i vzhledem k tomu, že stavební spořitelny poskytly v 1. čtvrtletí roku 2006 celkem cca 35,5 tis. nových úvěrů v celkovém objemu 10,5 mld. Kč, což je o 3 mld. Kč více než v 1. čtvrtletí loňského roku.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář