CZ EN

Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice

    1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 31.3.2008
Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice
Nově uzavřené smlouvy o stavebním spoření Počet 530 176 638 232 906 867 1 115 926 1 373 258 1 293 890 2 097 338 314 650 430 233 516 385 579 730 159 105
Přírůstek (%)   20,4 42,1 23,1 23,1 -5,8 62,1 -85,0 36,7 20,0 12,3 -72,6
Průměrná cílová částka u nově uzavřených smluv o stavebním spoření fyzickými osobami - občany Objem (tis. Kč) 143,2 145,3 144,2 139,4 136,9 146,7 200,5 222,8 227,9 235,8 284,9 312,6
Přírůstek (%)   1,5 -0,8 -3,3 -1,8 7,2 36,7 11,1 2,3 3,5 20,8 9,7
Smlouvy o stavebním spoření ve fázi spoření 1) Počet 1 967 849 2 371 816 2 801 389 3 424 580 4 196 408 4 870 620 6 300 831 5 899 300 5 573 874 5 297 522 5 132 595 5 095 601
Přírůstek (%)   20,5 18,1 22,2 22,5 16,1 29,4 -6,4 -5,5 -5,0 -3,1 -0,7
Přiznaná státní podpora Objem (mld. Kč) 3,817 5,068 6,393 7,719 9,313 11,059 13,261 15,337 16,086 15,772 14,976 13,378
Přírůstek (%)   32,8 26,1 20,7 20,7 18,7 19,9 15,7 4,9 -2,0 -5,0 -10,7
Průměrná státní podpora přiznaná na smlouvu o stavebním spoření za příslušný rok Objem (Kč) 2 795 2 803 2 795 2 874 2 956 3 138 3 159 3 256 3 242 3 173 n/a n/a
Přírůstek (%)   0,3 -0,3 2,8 2,9 6,2 0,7 3,1 -0,4 -2,1    
Naspořená částka 1) Objem (mld. Kč) 59,552 81,731 93,629 110,400 133,309 180,190 236,815 287,077 328,987 359,848 384,880 380,793
Přírůstek (%)   37,2 14,6 17,9 20,8 35,2 31,4 21,2 14,6 9,4 7,0 -1,1
Úvěry celkem 1) Počet 81 870 187 245 286 942 373 463 465 824 568 920 685 740 786 483 857 875 900 653 942 944 950 683
v tom: ze stavebního spoření   21 554 70 377 167 687 262 259 346 145 420 929 488 850 549 698 582 867 587 501 580 352 579 574
překlenovací 2)   60 316 116 868 119 255 111 204 119 679 147 991 196 890 236 785 275 008 313 152 362 592 371 109
  Přírůstek (%)   128,7 53,2 30,2 24,7 22,1 20,5 14,7 9,1 5,0 4,7 0,8
Úvěry celkem 1) Objem (mld. Kč) 5,936 17,669 26,346 31,011 37,023 46,308 63,597 84,184 108,063 135,450 179,301 188,527
v tom: ze stavebního spoření   0,712 2,790 8,416 14,207 18,522 21,916 25,099 28,735 31,751 35,073 38,912 39,538
překlenovací 2)   5,224 14,879 17,930 16,804 18,501 24,392 38,498 55,449 76,312 100,377 140,389 148,989
  Přírůstek (%)   197,7 49,1 17,7 19,4 25,1 37,3 32,4 28,4 25,3 32,4 5,1
Úvěry celkem / naspořená částka Poměr (%) 10,0 21,6 28,1 28,1 27,8 25,7 26,9 29,3 32,8 37,6 46,6 49,5

1) Stav ke konci období
2) Úvěry podle § 5 odst. 5 zákona č. 96/1993 Sb. , o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, ve znění pozdějších předpisů

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář