CZ EN

Ministerstvo financí vydalo výměr č. 05/2006

Ministerstvo financí vydalo výměr č. 05/2006, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami.

V souladu s usnesením vlády č. 871/2005  bylo po řadě jednání se zástupci Ministerstva zdravotnictví, Všeobecné zdravotní pojišťovny a lékárníků dosaženo dohody o struktuře a výši maximální obchodní přirážky, která nebude nadále pouze jedna, ale její procentní výše se bude snižovat s rostoucí cenou léku. Zavádí se sedm cenových pásem, přičemž u léčiv v prvním cenovém pásmu do 150,- Kč (v cenách od výrobců) bude maximální obchodní přirážka společná pro distributory a lékárny ve výši 33 %. Od druhého cenového pásma se opět společně pro distributory a lékárny zavádí dvousložková přirážka, kde pevná částka odpovídá maximální přirážce z horní hranice předchozího cenového pásma a procentní část se v jednotlivých cenových pásmech snižuje (32 %, 28 %, 25 %, 22 %, 18 %, 10 % z částky přesahující spodní hranici pásma). Průměrná výše obchodní přirážky za všechna pásma činí 28,5 %. Dosud byla od počátku roku stanovena maximální jednotná přirážka 29 %.

Zavedená diferenciace procentní výše obchodní přirážky vytvoří lepší podmínky zejména pro malé a střední lékárny, kterými procházejí více levnější léky.

Diferencovaná maximální obchodní přirážka u léčivých přípravků a dietních potravin pro zvláštní lékařské účely vstoupí v účinnost od 1. srpna 2006.

V období do tohoto data Ministerstvo financí svými kontrolními orgány provede vlastní šetření nákladovosti v oblasti distribuce radiofarmak a na jejich základě, ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví, posoudí možnost návrhu na případné vyjmutí těchto léčivých přípravků z obecného systému diferencované obchodní přirážky.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.