CZ EN

Výměr MF č. 05/2006

kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2006 (změna maximální výše obchodních přirážek u léčiv). Výměr nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2006.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář