CZ EN

Materiály na jednání vlády dne 15. prosince 2014

Bod č. 12:
Informace o výsledcích hospodaření zdravotních pojišťoven a o kontrolní činnosti Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva financí v oblasti veřejného zdravotního pojištění za 1. pololetí 2014

Vládě je předkládán dokument zpracovaný Ministerstvem zdravotnictví v součinnosti s Ministerstvem financí, hodnotící vývoj hospodaření jednotlivých zdravotních pojišťoven a systému veřejného zdravotního pojištění jako celku.

Bod č. 17:
Informace o připravovaných veřejných zakázkách na zabezpečení vývoje a provozu informačních systémů finanční správy v období 2014-2015

Ministerstvo financí předkládá vládě materiál o připravovaných veřejných zakázkách na zabezpečení vývoje a provozu informačních systémů finanční správy v období 2014 – 2015. Předmětem těchto veřejných zakázek je zajištění dalšího rozvoje a provozu daňových a vnitřních informačních systémů pro zajištění úkolů finanční správy, které vychází z platné a připravované legislativy.

Informační systémy finanční správy jsou využívány k zabezpečení automatizované podpory výkonu správy daní a poplatků cca 15 tisíci pracovníky Finanční správy ČR, jsou provozovány na Specializovaném finančním úřadě, na všech finančních úřadech a územních pracovištích a na Generálním finančním ředitelství.

Bod č. 18:
Příprava nadlimitní veřejné zakázky „Zajištění odborných činností a služeb ICT“

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o přípravě nadlimitní veřejné zakázky „Zajištění odborných činností a služeb ICT“ zadávané v souladu s § 18 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, neboť předmětem objednávky je poskytnutí služeb Ministerstvu financí (tj. veřejnému zadavateli) ze strany Státní tiskárny cenin, státního podniku, resp. s ohledem na rozdělení státního podniku se bude jednat o poskytnutí služeb ze strany Státní pokladny Centra sdílených služeb, s.p.

Bod č. 22:
Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou

Ministerstvo financí společně s Českou národní bankou předkládají vládě analýzu „Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou“, která hodnotí připravenost České republiky pro přijetí jednotné měny euro.

Pro informaci:

Bod č. 1:
Fiskální výhled České republiky

Ministerstvo financí předkládá vládě na vědomí aktualizované vydání makroekonomické publikace Fiskální výhled České republiky.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář