CZ EN

Materiály na jednání vlády dne 15. prosince 2014

Bod č. 12:
Informace o výsledcích hospodaření zdravotních pojišťoven a o kontrolní činnosti Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva financí v oblasti veřejného zdravotního pojištění za 1. pololetí 2014

Vládě je předkládán dokument zpracovaný Ministerstvem zdravotnictví v součinnosti s Ministerstvem financí, hodnotící vývoj hospodaření jednotlivých zdravotních pojišťoven a systému veřejného zdravotního pojištění jako celku.

Bod č. 17:
Informace o připravovaných veřejných zakázkách na zabezpečení vývoje a provozu informačních systémů finanční správy v období 2014-2015

Ministerstvo financí předkládá vládě materiál o připravovaných veřejných zakázkách na zabezpečení vývoje a provozu informačních systémů finanční správy v období 2014 – 2015. Předmětem těchto veřejných zakázek je zajištění dalšího rozvoje a provozu daňových a vnitřních informačních systémů pro zajištění úkolů finanční správy, které vychází z platné a připravované legislativy.

Informační systémy finanční správy jsou využívány k zabezpečení automatizované podpory výkonu správy daní a poplatků cca 15 tisíci pracovníky Finanční správy ČR, jsou provozovány na Specializovaném finančním úřadě, na všech finančních úřadech a územních pracovištích a na Generálním finančním ředitelství.

Bod č. 18:
Příprava nadlimitní veřejné zakázky „Zajištění odborných činností a služeb ICT“

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o přípravě nadlimitní veřejné zakázky „Zajištění odborných činností a služeb ICT“ zadávané v souladu s § 18 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, neboť předmětem objednávky je poskytnutí služeb Ministerstvu financí (tj. veřejnému zadavateli) ze strany Státní tiskárny cenin, státního podniku, resp. s ohledem na rozdělení státního podniku se bude jednat o poskytnutí služeb ze strany Státní pokladny Centra sdílených služeb, s.p.

Bod č. 22:
Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou

Ministerstvo financí společně s Českou národní bankou předkládají vládě analýzu „Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou“, která hodnotí připravenost České republiky pro přijetí jednotné měny euro.

Pro informaci:

Bod č. 1:
Fiskální výhled České republiky

Ministerstvo financí předkládá vládě na vědomí aktualizované vydání makroekonomické publikace Fiskální výhled České republiky.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.