CZ EN

Materiály na jednání vlády 23. dubna 2014

Bod č. 2:
Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. čtvrtletí 2014

Pravidelný materiál informuje vládu o pokladním plnění státního rozpočtu za 1. čtvrtletí 2014. Zahrnuje také zprávu o řízení státního dluhu, situační zprávu státní pokladny a informaci o plnění cíle stanoveného v Konvergenčním programu pro rok 2014.

Související informace:

Pro informaci:

Bod č. 3:
Zavedení modelu spolupráce a koordinace správního a trestního řízení při potírání daňových úniků

Ministerstvo financí a Ministerstvo vnitra předkládají vládě na vědomí společný materiál „Zavedení modelu spolupráce a koordinace správního a trestního řízení při potírání daňových úniků“. Hlavním cílem modelu spolupráce je zajištění řádného výběru daní a navrácení nelegálně získaných prostředků do státního rozpočtu. Na spolupráci se budou podílet Finanční správa České republiky, Policie České republiky a Celní správa České republiky. Skupina si bude v rámci své činnosti průběžně vyměňovat informace, spolupracovat a koordinovat své postupy tak, aby byl boj proti daňové kriminalitě co nejefektivnější a nejúspěšnější.

Související informace:

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář