CZ EN

Účetní závěrky vybraných účetních jednotek - účetnictví státu (od 1. 8. 2013)

Povinnost schvalovat účetní závěrky pro vybrané účetní jednotky - účetnictví státu

Za účetní období roku 2012 mají vybrané účetní jednotky poprvé povinnost schvalovat účetní závěrky (s výjimkou zdravotních pojišťoven, které se řídí vlastní právní úpravou).

Ministerstvo financí připravilo k problematice schvalování účetních závěrek prováděcí vyhlášku  - Vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek  s platností od 1. 08. 2013 k zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, která upravuje požadavky na organizaci schvalování účetních závěrek vybraných účetních jednotek a způsob poskytování součinnosti osob zúčastněných na tomto schvalování. Jednotlivými zvláštními zákony je stanoveno, jaký orgán provádí úkon schválení účetní závěrky.

Související informace

Přehled právních předpisů a metodik k tématice schvalování účetních závěrek vybraných účetních jednotek v rámci účetnictví státu.

Dne 30. 7. 2013 byla ve Sbírce zákonů v částce č. 88 zveřejněna vyhláška č. 220/2013 Sb. ze dne 22. července 2013, o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek. Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2013.

Související informace

Často kladené dotazy a odpovědí k účetní reformě v oblasti účetních metod a postupů ke schvalování účetních závěrek pro vybrané účetní jednotky v rámci účetnictví státu.

Často kladené dotazy k vyhlášce č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek

Související informace

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář