CZ EN

Počet dětí a žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí k 30. 9. 2012 (příprava vyhlášky k RUD - s účinností od 1. září 2013)

Ministerstvo financí publikuje Tabulku - Počet dětí a žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí - stav ke dni 30. 9. 2012. V souvislosti s připravovanou legislativou se ministerstvo obrací na obce s prosbou o kontrolu uvedených počtů dětí a žáků na jejich skutečný stav k 30. 9. 2012.

V počtech jsou zahrnuty děti v MŠ, v přípravných třídách ZŠ, přípravném stupni ZŠ speciální (dříve pomocné) a žáci základních škol a nižších stupňů víceletých gymnázií, včetně žáků, vzdělávajících se podle §§ 38, 41 a 42 školského zákona, které se na statických výkazech uvádějí pouze v oddílu XIII.

Uvedené počty dětí a žáků budou použity k propočtu podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů v prováděcí vyhlášce k zákonu č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. září 2013.

V případě nesrovnalostí dat o počtech dětí a žáků kontaktujte prosím mailem

Zdroj: MF - 12 - odbor Financování územních rozpočtů a programové financování ;1201 - odd. Souhrnné rozpočtové vztahy územních rozpočtů; aktualizováno: 13.03.2013; ke stažení ve formátu Excel

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář