CZ EN

Dodávky kancelářského papíru pro 6 resortů: Informace pro zadavatele

Ministerstvo financí ve spolupráci se zástupci ostatních resortů připravilo metodickou pomůcku se základními informacemi, jak postupovat při objednávání papíru na základě veřejné zakázky „Dodávky kancelářského papíru pro 6 resortů“. Přílohou tohoto dokumentu je i přehled dodavatelů, se kterými byla uzavřena v jednotlivých částech této veřejné zakázky rámcová smlouva, vzory výzev k předložení návrhu na uzavření kupní smlouvy a vzory kupních smluv dle jednotlivých částí ke stažení na SharePointu.

Veškeré podmínky, práva a povinnosti jak na straně dodavatelů, tak i zadavatelů, vyplývají z uzavřených rámcových smluv. Uzavřené rámcové smlouvy, stejně jako veškeré dokumenty vztahující se k této veřejné zakázce, jsou zveřejněny na profilu Ministerstva financí jako centrálního zadavatele. Uzavřené smlouvy jsou ke stažení také na SharePointu.

Případné dotazy ve věci čerpání z uzavřených rámcových smluv směrujte na pověřující zadavatele v rámci Vašeho resortu. V krajních případech se obracejte buď na kontaktní email centralninakup@mfcr.cz, popř. dle charakteru dotazu na níže uvedené kontakty:

 

Předmět dotazu  Kontaktní osoba  Kontaktní údaje 
Přehledy plnění, čerpání z rámcových smluv
Evidence podstatných porušení rámcové smlouvy 
Ing. Blanka Hynčíková  Blanka.Hyncikova@mfcr.cz 
Uveřejňovací povinnosti dle zákona č. 137/2006 Sb.  Mgr. et Mgr. Stanislav Pikna  Stanislav.Pikna@mfcr.cz 

 

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář