CZ EN

Pozvánka MF na seminář - Požadavky kladené na ekonomické informační systémy související s účetní konsolidací státu

21. duben 2016 a 28. duben 2016

Dne 21. dubna 2016 a 28. dubna 2016 se uskuteční v budově Ministerstva financí ČR (Ministerstvo financí ČR, Letenská 15, 118 10 Praha 1) seminář na téma: Požadavky kladené na ekonomické informační systémy související s účetní konsolidací státu. Tento seminář je určen softwarovým firmám, které jsou dodavateli ekonomických informačních systémů účetním jednotkám, které budou zahrnuty do účetní konsolidace státu a kterým vzniknou dodatečné informační povinnosti v podobě Pomocného konsolidačního přehledu a pomocného konsolidačního záznamu.

V případě zájmu registrujte své zástupce prostřednictvím přihlášky, a to nejpozději do pátku 15. dubna 2016. Účast na semináři je bezplatná.

Vyplněnou přihlášku a případné dotazy k semináři zašlete prosím na e-mailovou adresu: konsolidace@mfcr.cz, do předmětu zprávy uveďte „Seminář EKIS“. Z důvodu omezené kapacity bude účast potvrzena pracovníkem Ministerstva financí ČR.

 • Kontaktní osoba: Ing. Zuzana Rašková
  odd. 5403 – Účetní výkaznictví státu
  tel: +420 257 043 280
  e-mail: Zuzana.Raskova@mfcr.cz
 • Kontaktní osoba: Ing. Miroslava Hrdinová
  odd. 5403 – Účetní výkaznictví státu
  tel: +420 257 044 378
  e-mail: Miroslava.Hrdinova@mfcr.cz

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář