CZ EN

Motivový obrázek

Ředitel/Ředitelka odboru Řízení rozvoje ICT

Základní informace o služebním místě

 • číslo funkčního místa: 3601
 • doba úvazku: doba neurčitá/funkční období 5 let
 • místo výkonu: Praha
 • platová třída: 15.
 • předpokládaný nástup: červenec až srpen 2024
 • obor služby:  28. Informační a komunikační technologie
 • termín pro podávání přihlášek do: 30. května 2024

Charakteristika vykonávaných činností

 • odpovědnost za tvorbu koncepce a strategie ICT MF;
 • účast na jednáních a v pracovních skupinách pro koordinaci vývoje IS veřejné správy v rámci tvorby celostátní koncepce a strategie informační a komunikační politiky státu;
 • koordinování modernizace a rozvoje ICT v rámci ministerstva a centrálních služeb ICT;
 • zajišťování spolupráce ICT útvarů resortu ministerstva (MF, GFŘ, GŘC, ÚZSVM, KFA a FAÚ);
 • koordinování přípravy zadávacích dokumentací ICT projektů;
 • finanční plánování a účast na sestavení rozpočtu v oblasti ICT.

Hledáme uchazeče s praxí na obdobné pozici. Výhodou jsou zkušenosti ze státní správy, znalost projektového řízení a legislativy v oblasti ICT a veřejných zakázek.

Nabízíme

 • 25 dní dovolené,
 • 5 dní indispozičního volna (sick days),
 • 5 dní studijního volna ročně,
 • pružná pracovní doba,
 • možnost práce z domova až 4 dny v měsíci,
 • možnost individuálního čerpání prostředků FKSP a využití MultiSport karty,
 • adaptační proces pro nové zaměstnance,
 • odborná knihovna a knihovna beletrie v budově ministerstva,
 • možnost umístění dětí zaměstnanců ministerstva do dětské skupiny Korunka,
 • možnost stravování v budově ministerstva nebo stravenkový paušál.

Požadavky

Zákonem stanovené požadavky:

 • je státním občanem České republiky; 
 • dosáhl věku 18 let;
 • je plně svéprávný;
 • je bezúhonný;
 • dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo, tj. vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu;
 • v uplynulých 15 letech vykonávání nejméně po dobu 2 let činností podle § 5 zákona o státní službě nebo činnosti obdobné, z toho nejméně po dobu 1 roku ve vedoucí funkci nebo jako člen statutárního orgánu právnické osoby;
 • způsobilost mít přístup k utajovaným informacím stupně utajení Tajné*;
 • má potřebnou zdravotní způsobilost.

Kontakty

Bližší informace k procesu výběrového řízení poskytne: Ing. Simona Prošková, +420 257 043 042, Simona.Proskova@mfcr.cz 

Bližší informace k náplni činnosti poskytne: JUDr. Květa Žaloudková, +420 257 042 793, Kveta.Zaloudkova@mfcr.cz 

 

*Nedoložení tohoto dokladu není důvodem pro vyřazení žádosti podle § 27 odst. 2 zákona o státní službě. Pokud žadatel nedisponuje příslušným dokladem a zároveň jeho žádost nebude z jiných důvodů vyřazena postupem podle § 27 odst. 2 zákona o státní službě, bude akceptováno, pokud žadatel doloží, že podal žádost o vydání osvědčení fyzické osoby příslušného stupně utajení nejpozději před vydáním rozhodnutí o přijetí žadatele do služebního poměru a jmenování na služební místo/jmenování na služební místo. 

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.