CZ EN

Veřejná diskuse č. I/2006 - Finanční trh v České republice

23. ledna - 31. března 2006

Ochrana a posílení postavení spotřebitele na finančním trhu zůstává i v letošním roce jednou z hlavních priorit Ministerstva financí.

Ministerstvo financí provádí v rámci ochrany a posílení postavení spotřebitele na finančním trhu komplexní zhodnocení fungování finančního trhu, řešení sporů mezi klienty a institucemi na finančním trhu a finančního vzdělávání v České republice. V rámci této činnosti komunikuje a sbírá podněty jak od zástupců spotřebitelských organizací, profesních sdružení a asociací, tak od široké veřejnosti.

V zájmu uplatnění co nejširší diskuse zřídilo Ministerstvo financí speciální e-mailovou schránku spotrebitele@mfcr.cz, kam je možno zasílat 

 • jakékoli podněty,
 • připomínky,
 • náměty na zlepšení či osobní zkušenosti z fungováním všech oblastí finančního trhu,
  • například bankovnictví,
  • pojišťovnictví,
  • penzijních fondů,
  • obchodování na kapitálových trzích,
  • poradenství a zprostředkování všech finančních služeb
  • nebo poskytování spotřebitelských úvěrů.

První fáze veřejné diskuse potrvá od 23. ledna do 31. března 2006.

Pokud spotřebitelé preferují osobní či jinou formu kontaktu před posláním emailu, mají ještě druhou možnost přispění do diskuse. Spotřebitelé se mohou osobně či telefonicky obrátit i na poradny Sdružení obrany spotřebitelů ČR, které s Ministerstvem financí na sběru podkladů spolupracuje.
Vyhodnocení debaty a nejzajímavější zkušenosti klientů budou zveřejněny na webových stránkách Ministerstva financí.

Související dokumenty

 • Tisková zpráva ze dne 13. června 2006 - ochrana spotřebitele na finančním trhu je klíčová, potvrzuje to výzkum bankovního sektoru
Zobrazit formulář

Kontaktní formulář