CZ EN

Veřejná diskuse č. II / 2005 - Návrh novely zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování

„Veřejná diskuse k ZKI“ 17. března - 5. dubna 2005

Informace k průběhu veřejné diskuse k zákonu

Ministerstvo financí předkládá tento návrh zákona odborné i široké veřejnosti k neformální diskusi. Zaslané připomínky a podněty Ministerstvo financí vyhodnotí a zváží jejich zapracování do předloženého návrhu.

Své připomínky zasílejte na adresu zki@mfcr.cz s uvedením předmětu „Veřejná diskuse k ZKI“ od 17. března 2005 do 5. dubna 2005. Ministerstvo financí nebude odpovídat jednotlivě na každý zaslaný podnět, ale zveřejní do 6. května 2005 na této internetové stránce zprávu s vyhodnocením obdržených připomínek od veřejnosti.

Za všechny zaslané připomínky Ministerstvo financí předem děkuje.

Úplné znění s vyznačením změn (.PDF, 604 kB) 
Důvodová zpráva (.PDF, 284 kB) 

K veřejné diskusi č.II / 2005 - Návrh novely zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování

  • Ministerstvo financí předkládá v rámci vnějšího připomínkového řízení k veřejné diskusi návrh novely zákona o kolektivním investování.
  • Předkládaná novela reaguje na první zkušenosti s novou úpravou kolektivního investování a na základě požadavků vznesených jednak ze strany trhu jednak ze strany Komise pro cenné papíry poměrně zásadním způsobem mění úpravu speciálních fondů kolektivního investování, tj. fondů, které nejsou regulovány na úrovni práva Evropských společenství.
  • Návrh novely umožňuje vznik zcela nového druhu fondu, který by mohl shromažďovat peněžní prostředky pouze od omezeného okruhu osob. Tento druh fondu je v předloženém návrhu pracovně nazván fond kvalifikovaných investorů s tím, že bude ještě dále zvažována možnost nahrazení tohoto názvu vhodnějším a přesnějším názvem. V této souvislosti vznikla nutnost rozlišit speciální fondy pro veřejnost a speciální fondy pro omezený okruh osob. Tato změna vyvolala potřebu upravit definici kolektivního investování tak, že se z pojmového znaku „shromažďování peněžních prostředků od veřejnosti“ vypouštějí slova „od veřejnosti“. U jednotlivých druhů fondů se pak doplňuje, zda shromažďují peněžní prostředky od veřejnosti nebo od omezeného okruhu osob.
  • Fond kvalifikovaných investorů by měl nahradit čtyři druhy speciálních fondů, které jsou svou podstatou určeny především pro sofistikované investory, a to fond rizikového kapitálu, fond derivátů, fond zvláštního majetku a fond smíšený. Pro speciální fond nemovitostí se navrhuje podstatně podrobnější regulace a zrušení minimálního investičního limitu. Návrh zákona byl připraven ve spolupráci s Komisí pro cenné papíry, Unií investičních společností, Českou bankovní asociací a Asociací pro kapitálový trh.

Dokumenty ke stažení

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.