CZ EN

Zjednodušená evidence dotací

Metodické a technické informace k evidenční úrovni programového financování (RIS ZED). Základní informace ke zjednodušené evidenci dotací.

Cílem zavedení zjednodušené evidence dotací (ZED) je rozšíření rozpočtového systému Ministerstva financí o chybějící informace o dotacích tak, aby Ministerstvo financí disponovalo uceleným přehledem o všech dotacích a návratných finančních výpomocích poskytovaných ze státního rozpočtu. Se zavedením ZED přichází i nový modul rozpočtového systému pro sledování neinvestičních a dalších dotací (např. z Evropské unie, finančních mechanismů, výzkumu, vývoje a inovací atd.) – tzv. RIS ZED.

Atributy evidované v RIS ZED jsou uvedeny v § 14 odst. 4 písm. a) až e) zákona č. 218/2000 Sb. (rozpočtová pravidla), dále RIS ZED eviduje příslušný stejnopis rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci nebo dohody o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci nebo smlouvy o poskytnutí podpory popřípadě rozhodnutí o poskytnutí podpory v případě výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ve formátu PDF.

Záměrem je v ZED evidovat zejména atributy, které jsou podle rozpočtových pravidel povinnou součástí každého 

Správce RIS ZED: Ministerstvo financí, odbor 21 – Státní rozpočet.

Legislativní ukotvení RIS ZED: § 3 písm. o) zákona č. 218/2000 Sb. (zákon o rozpočtových pravidlech).

Informace pro poskytovatele dotací

RIS ZED zajišťuje tyto úkoly:

  1. správa programů a správa akcí,
  2. rozhraní na externí informační systémy (MS2014+, MS2021+, IS VaVaI atd.) včetně rozhraní na Integrovaný informační systém státní pokladny,
  3. volitelně příprava konceptu rozhodnutí o poskytnutí dotace a jeho změn.

Data o akcích jsou do RIS ZED vkládána prostřednictvím:

  1. Jednotného dotačního portálu,
  2. obecného rozhraní,
  3. ručního zadání do klienta RIS ZED.

RIS ZED zajišťuje předávání dat do centrální evidence dotací – IS ReD ve čtvrtletním intervalu, obdobně jako IS EDS. Poskytovatelé dotací již nemusejí informace o dotacích poskytovaných ze státního rozpočtu do IS ReD předávat. 

V souvislosti se zavedením RIS ZED došlo rovněž k ukončení činnosti portálu DotInfo. Ministerstvo financí publikuje data o dotacích poskytovaných ze státního rozpočtu na portálu IS Monitor.

Podpora provozu RIS ZED – Service Desk (hlášení chyb nebo problémů, žádosti o podporu, žádosti o vytvoření uživatele, žádosti o registraci Pověřené osoby atd.): Podpora systému a komunikace prostřednictvím aplikace Service Desk SPCSS.

Kontakt pro informace k RIS ZED mimo oblast provozní podpory: kc.zed@mfcr.cz

Technické informace k RIS ZED: Technické informace - ZED
 

datum dokument popis
Metodické informace
11.11.2021 Novela rozpočtových pravidel v části programové financování ( 678,63 kB) Základní informace k zákonu č. 484/2020 Sb. ze dne 27. 11. 2020, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech v části programové financování.
datum dokument popis
Pracovní postupy
17.12.2021 Šablona pro založení programu RIS ZED ( 12,77 kB) Šablona pro založení a změnu programu v RIS ZED. 
7.7.2022 Šablona pro založení uživatele RIS ZED ( 12,21 kB) Šablona pro založení a změnu údajů uživatele RIS ZED. Byly doplněny role pro rozpis závazných parametrů SR v Rozpočtovém informačním systému programového financování.
7.12.2021 Informace ke ZED ( 448,72 kB) Informace ke Zjednodušené evidenci dotací.
15.12.2021 Informace k ZED pro Garanty RIS ZED a Pověřené osoby RIS ZED ( 481,11 kB) Instrukce Garantům RIS ZED a Pověřeným osobám RIS ZED pro zakládání uživatelů, programů a agregačních akcí ZED.
15.12.2021 Informace k ZED pro Garanty IT RIS ZED ( 234,46 kB) Informace o RIS ZED pro Garanty RIS ZED IT.
10.6.2022 Prezentace ze seminářů RIS-ZED květen - červen 2022 ( 2 224,67 kB) Prezentace ze seminářů „Zjednodušená evidence dotací RIS ZED“, které se konaly na přelomu května a června 2022. Materiál obsahuje informace o legislativních východiscích RIS ZED, jeho funkcích, organizačních a komunikačních podmínkách, konvenci akcí a programů RIS ZED, postupech instalace, možnostech přístupu přes automatizované rozhraní a testování v IS. Další části tvoří informace související s provozem RIS  ZED v tomto roce a s přípravou rozpočtu na rok 2023.
28.7.2023 Prezentace ze školení Zjednodušená evidence dotací RIS ZED červenec 2023 ( 5 803,23 kB) Prezentace ze školení Zjednodušená evidence dotací RIS ZED červenec 2023. Materiál obsahuje pokyny pro instalaci RIS ZED, návody pro přihlášení do systému a práci v něm. Součástí prezentace jsou  praktické ukázky používání a ovládání aplikace.
30.6.2023 Prezentace - příprava SR 2024-2026 - červen 2023 ( 5 378,52 kB) Prezentace ze školení k přípravě rozpočtu na rok 2024 konaných v červnu a červenci 2023. Materiál obsahuje návody a postupy pro přípravu rozpočtu a střednědobého výhledu aplikovatelné ve všech modulech RISPF. Jeho součástí je návod pro přihlášení do aplikace, postup založení agregační akce, ovládání záložek RIS ZED při přípravě rozpočtu a pokyny pro export rozpisu rozpočtu.
22.8.2023 Příručka uživatele RIS-ZED ( 8 591,95 kB) Uživatelská dokumentace Rozpočtového informačního systému zjednodušené evidence dotací.
datum dokument popis
Technické informace
24.5.2023 Technický manuál RIS ZED - verze 4.3 ( 2 786,32 kB)

Technický manuál pro RIS ZED

Aktualizace Technického manuálu obsahuje rozšíření standardu rozhraní v následujících oblastech:
-    Rozšíření povolených znaků v jednotlivých typech textových atributů,
-    Doplnění rozhraní o nepovinná pole AkceUcelPopisFinancovaniAktualizaceExplicitniPriznak.
Rozšíření jsou nepovinná, v případě že je nebudete využívat, není třeba stávající rozhraní upravovat.
Verze služeb, obsahujících popsaná rozhraní, jsou připravena v testovacím prostředí RISPF. K přenosu do produkčního provozu dojde ve čtvrtek 1. 6. 2023 po 17 hodině.

9.11.2022 Technický manuál RIS ZED - verze 4.2 ( 2 693,34 kB)

Technický manuál pro RIS ZED

Nová verze souborů Technického manuálu RIS ZED ve verzi 4.2, publikovaného v souboru Technický_manuál_RIS_ZED_v4.2.zip, obsahuje novou verzi textace Technického manuálu RIS ZED, a to ve verzi s identifikovanými změnami oproti předchozí publikované verzi a čistopis. Součástí publikovaných příloh jsou také technické soubory s definicí datových struktur a webových služeb rozhraní RIS ZED.

Oproti předchozí verzi byly provedeny následující změny:

- Rozšíření povolených znaků v textových polích,
- Odpovídající aktualizace technické přílohy isvs_space.xsd,
- Aktualizace popisu vybraných polí. 

MF dále informuje, že nové verze webových služeb dle specifikace TM RIS ZED 4.2 jsou publikovány na produkčním prostředí RIS ZED.

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.zed@mfcr.cz 

16.9.2022 Technický manuál RIS ZED - verze 4.1 ( 2 652,25 kB)

Technický manuál pro RIS ZED

Nová verze souborů Technického manuálu RIS ZED ve verzi 4.1, publikovaného v souboru Technický_manuál_RIS_ZED_v4.1.zip, obsahuje novou verzi textace Technického manuálu RIS ZED, a to ve verzi s identifikovanými změnami oproti předchozí publikované verzi a čistopis. Součástí publikovaných příloh jsou také technické soubory s definicí datových struktur a webových služeb rozhraní RIS ZED.

Oproti předchozí verzi byly provedeny změny související s opravou drobných chyb zjištěných ve verzi 4.0:

- Opravu popisu elementu Oduvodneni,
- Aktualizace technické přílohy isvs_space.xsd kvůli chybě v definici typu pro element UzemiKod,
- Aktualizace požadavků a odpovědí u příkladů 9 a 10 kvůli chybě ve struktuře odpovědi.

MF dále informuje, že publikace nové verze webových služeb dle specifikace TM RIS ZED 4.1 bude provedena na produkčním prostředí RIS ZED v termínu 22. 9. 2022 ve večerních hodinách v rámci mimořádné odstávky IISSP.

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.zed@mfcr.cz 

25.7.2022 Technický manuál RIS ZED - verze 4.0 ( 3 201,15 kB)

Technický manuál pro RIS ZED

Aktualizovaný soubor Technického manuálu RIS ZED ve verzi 4.0, obsahuje novou formu textace Technického manuálu RIS ZED, a to ve variantě s identifikovanými změnami oproti předchozí publikované verzi, a čistopis. Součástí publikovaných příloh jsou také technické soubory s definicí datových struktur a webových služeb rozhraní RIS ZED.

MF dále informuje, že publikaci nové verze webových služeb předpokládá v následujících termínech:

- 8. – 11. 8. 2022 pro Testování třetích stran RIS ZED,
- 29. 8. – 4. 9. 2022 na produkčním prostředí RIS ZED.

Konkrétní datum publikace bude potvrzeno v další komunikaci a zveřejněním na webových stránkách Zjednodušené evidence dotací.

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.zed@mfcr.cz   

1.2.2022 Konfigurační předpis RIS ZED ( 654,96 kB) Konfigurační předpis
22.7.2022 Číselník právních forem RIS ZED ( 14,94 kB) Číselník právních forem

Další informace související se zjednodušenou evidencí dotací naleznete v aktualitách: 

 

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář