Novinky

Zprávy MF - číslo 5/2017

oddělení 2203 - Legislativa a metodika ÚSC
oddělení 2203 - Legislativa a metodika ÚSC

Vydáno

  • Zprávy MF
  • Kraje a obce
  • Hospodaření obcí a krajů
  • Hospodaření s majetkem státu
  • Legislativa
  • Rozpočtová odpovědnost

Ze dne: 21. září 2017

  1. Judikatura ke správě odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně podle zákona č. 250/2000 Sb.

Doporučované

Nejčtenější