Novinky

Zprávy MF - číslo 2/2015 (komplet ke stažení)

oddělení 1203 - Legislativa a metodika ÚSC
oddělení 1203 - Legislativa a metodika ÚSC

Vydáno

  • Zprávy MF
  • Hospodaření obcí a krajů
  • Hospodaření s majetkem státu
  • Rozpočtová pravidla
  • Územní rozpočty
  • Informace
  • Hospodaření příspěvkové organizace

Ze dne : 27. března 2015

  1. Informace k některým ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 24/2015 Sb.
  2. Opatření k odstranění chyb a nedostatků v hospodaření obce
  3. Příspěvek zřizovatele příspěvkové organizaci

Doporučované

Nejčtenější