Novinky

2012

Zprávy Ministerstva financí vydané v roce 2012.

ilustrace

Vydáno

Zprávy MF - číslo 5/2012 (komplet ke stažení)

Ze dne : 21. listopadu 2012

 1. Výpočet poměrových ukazatelů podle ustanovení § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí a jeho aktualizace pro přezkoumání hospodaření za rok 2012
 2. Schvalování rozpočtových opatření

Vydáno

Zprávy MF - číslo 4/2012 (komplet ke stažení)

Ze dne : 21. září 2012

 1. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ – kritéria pro municipální účetní jednotky předávající Pomocný analytický přehled v roce 2013 zůstávají beze změn
 2. Směrnice Ministerstva financí kterou se mění směrnice Ministerstva financí č.j. 124/1 354/2002 ze dne 12. února 2002, kterou se upravuje postup obcí, krajů a okresních úřadů při financování voleb do zastupitelstev obcí, krajů a Parlamentu České republiky, ve znění pozdějších směrnic
 3. Úplné znění Směrnice Ministerstva financí č. j. 124/1 354/2002 ze dne 2. února 2002, kterou se upravuje postup obcí, krajů a okresních úřadů při financování voleb do zastupitelstev obcí, krajů a Parlamentu České republiky

Vydáno

Zprávy MF - číslo 3/2012 (komplet ke stažení)

Ze dne : 28. května 2012

 1. Ke změnám u regulovaného nájemného z pozemků nesloužících pro účely podnikání nájemce od 1. 1. 2012 (výměr MF č. 01/2012)
 2. Zdanění ošatného

Vydáno

Zprávy MF - číslo 2/2012 (komplet ke stažení)

Ze dne : 23. března 2012

 1. Vázání rozpočtových výdajů
 2. Organizační složka územního samosprávného celku
 3. Zveřejňování účetní závěrky příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem
 4. Dotazy a odpovědi k rozšíření pravomocí obcí při regulaci loterií a jiných podobných her a nově nastaveným pravidlům pro odvod z loterií a jiných podobných her

Vydáno

Zprávy MF - číslo 1/2012 (komplet ke stažení)

Ze dne : 27. ledna 2012

 1. Finanční toky ve školství v roce 2012 (metodika zatřídění podle rozpočtové skladby)
 2. Výpočet ukazatelů podle ustanovení § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí a jeho aktualizace pro přezkoumání hospodaření za rok 2011
 3. Metodika financování obcí a hl. m. Prahy pro rok 2012
 4. Metodika financování krajů pro rok 2012
 5. Metodika pro poskytování dotací ze státního rozpočtu obcím s rozšířenou působností a hl.m. Praze na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2012
 6. Shrnutí účetních dopadů realizace sociální reformy I. pro obce
 7. Upozornění na nový Cenový věstník