CZ EN

Zprávy MF - číslo 1/2012 (komplet ke stažení)

Ze dne : 27. ledna 2012

  1. Finanční toky ve školství v roce 2012 (metodika zatřídění podle rozpočtové skladby)
  2. Výpočet ukazatelů podle ustanovení § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí a jeho aktualizace pro přezkoumání hospodaření za rok 2011
  3. Metodika financování obcí a hl. m. Prahy pro rok 2012
  4. Metodika financování krajů pro rok 2012
  5. Metodika pro poskytování dotací ze státního rozpočtu obcím s rozšířenou působností a hl.m. Praze na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2012
  6. Shrnutí účetních dopadů realizace sociální reformy I. pro obce
  7. Upozornění na nový Cenový věstník

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář