Novinky

2014

Plán legislativních úkonů a aktivit Ministerstva financí v roce 2014.

ilustrace

Vydáno

Plán legislativních prací MF na rok 2014

Legislativní plán prací MF schválila vláda svým usnesením vlády č. 165 ze dne 12. března 2014; svým usnesením ukládá členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy zajistit splnění vyplývajících úkolů.

Vydáno

Výhled legislativních prací MF na léta 2015 až 2017

Výhled legislativních prací MF schválila vláda svým usnesením vlády č. 165 ze dne 12. března 2014; svým usnesením ukládá členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy zajistit splnění vyplývajících úkolů.