Novinky

Právní předpisy EU k Plánu legislativních prací MF na rok 2013

odbor 29 - Legislativa a právní služby
odbor 29 - Legislativa a právní služby

Vydáno

  • Legislativa
  • Legislativa EU
  • Legislativní činnost MF
  • Legislativní návrhy
  • Veřejný sektor
  • Plán
Aktualizováno 20. 2. 2013
  • Aktualizován obsah Plánu legislativních prací MF v návaznostii na usnesení vlády č.84 ze dne 6.02.2013

Právní předpisy EU k Plánu legislativních prací MF NA ROK 2013

K poř. č.

Název legislativního úkolu

Číselné označení směrnic (nařízení) a jejich název v českém překladu

5.

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením přístupu k činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry a dohledu nad nimi

Pokud nedojde k odložení termínu pro implementaci související směrnice 2011/89/EU na evropské úrovni, je předložení návrhu v daném termínu spojeno s reálnou hrozbou zahájení řízení o nesplnění povinností plynoucích z práva EU proti České republice podle čl. 258 SFEU.Protokol (č. 4) o statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky.

 

Související informace

Zdroj: MF - odb. Legislativní; publikováno 02.01.2013/aktualizováno 20.02.2013

Doporučované

Nejčtenější