CZ EN

Plán legislativních prací MF na rok 2013

Plán legislativních prací MF na ROK 2013
Poř.č. Předkladatel Spolupředkladatel

Název legislativního úkolu

Termín stanovený pro implementaci Stanovený termín předložení vládě Předpokládaný termín nabytí účinnosti Bude překládána RIA*
1. MF   Návrh zákona o dani z nabytí nemovitých věcí   02.13 01.14 Ano
2. MF   Návrh zákona, kterým se mění daňové zákony v souvislosti s rekodifikací soukromého práva hmotného   03.13 01.14 Ne
3. MF   Návrh nařízení vlády o změně nařízení vlády upravujících sdělení klíčových informací   03.13 07.13 Ne
4. MF   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 10.14  03.13 01.14 Ano
5. MF   Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením přístupu k činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry a dohledu nad nimi 06.13  03.131 08.13 Ne
6. MF   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů   03.13 01.14 Ne
7. MF   Návrh zákona o dani z nemovitých věcí   04.13 04.14  Ano
8. MF   Návrh zákona o pravidlech rozpočtové kázně a o změně některých zákonů 12.13  04.13 01.14 Ne
9. MF   Návrh zákona o finanční kontrole   05.13 02.14  Ano
10. MF   Návrh zákona o veřejných pojistných a správě daně z příjmů fyzických osob   06.13 01.15 Ne
11. MF   Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných pojistných a správě daně z příjmů fyzických osob   06.13 01.15 Ne
12. MF   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů   06.13 04.14 Ano
13. MF   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů   06.13 03.14 Ano
14. MF   Návrh zákona o zveřejňování informací týkajících se nakládání s majetkem státu   06.13 07.14 Ano
15. MF   Věcný záměr zákona o některých podmínkách nabízení, zprostředkování a poskytování finančních služeb a o finančním poradenství (zákon o distribuci finančních služeb)   06.13   Ano
16. MF   Návrh zákona o opatřeních týkajících se vymáhání práv k duševnímu vlastnictví orgány Celní správy České republiky Dosud není znám  07.13 03.14 Ano
17. MF   Návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2014   08.13 01.14 Ne
18. MF   Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státního dluhu splatných v roce 2014 a na úhradu jistin státních dluhopisů odkupovaných z trhu v roce 2014   10.13 04.14 Ne
19. MF   Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se zavedením rámce pro krizové řízení  12.14 12.13 01.15 Ano
20. MF   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů Dosud není znám 12.13 01.15 Ano
21. MF   Návrh zákona o evidenci zaknihovaných cenných papírů   12.13 10.14 Ano

Obecné zásady pro hodnocení dopadů regulace (Regulatory Impact Assesment - RIA)

1 - Pokud nedojde k odložení termínu pro implementaci související směrnice 2011/89/EU na evropské úrovni, je předložení návrhu v daném termínu spojeno s reálnou hrozbou zahájení řízení o nesplnění povinností plynoucích z práva EU proti České republice podle čl. 258 SFEU.

Související informace

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.