Novinky

2010

Plán legislativních úkonů a aktivit Ministerstva financí v roce 2010.

ilustrace

Aktualizováno

Plán legislativních prací MF na rok 2010

Legislativní plán prací schvaluje vláda a svým usnesením ukládá členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy zajistit splnění vyplývajících úkolů.