Novinky

Česká republika na seznamu jurisdikcí Internal Revenue Service

oddělení 2402 - Souhrnné daňové vztahy
oddělení 2402 - Souhrnné daňové vztahy

Vydáno

 • Foreign Account Tax Compliance Act
 • Boj proti daňovým únikům
 • Daň
 • Daně a cla
 • Spolupráce s institucemi
 • Mezinárodní spolupráce
 • Finanční instituce
 • Finanční instituce EU
 • Zahraniční instituce
 • Soukromý sektor
 • Zahraniční sektor
 • Bankovnictví
Aktualizováno 10. 4. 2014

Vzhledem k pokročilému stádiu sjednávání Dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zlepšení dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku a s ohledem na právní předpisy Spojených států amerických o informacích a jejich oznamování obecně známé jako Foreign Account Tax Compliance Act (dále jen „Dohoda FATCA“) byla Česká republika zařazena na seznam jurisdikcí, které jsou americkým Ministerstvem financí pro účely uplatňování srážkové daně považovány za ty, s nimiž je již dohoda k implementaci FATCA sjednána.

Seznam takových zemí byl oficiálně publikován dne 2. 4. 2014 na:

K tomuto řešení Ministerstvo financí Spojených států přistoupilo s ohledem na právní jistotu zahraničních finančních institucí a vzhledem k průtahům ve sjednávání dohod s velkým počtem států. Po autentickém podpisu Dohody FATCA bude ČR přeřazena do seznamů zemí, které již dohodu k implementaci FATCA podepsaly. Českým finančním institucím je tak poskytnuta delší lhůta pro registraci a neuplatňuje se na ně lhůta stanovená pro registraci americkými předpisy (5. května 2014).

Doporučované

Nejčtenější