CZ EN

oddělení 2402 - Souhrnné daňové vztahy

Zpracovává koncepci daňové soustavy a jednotlivých daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění jako součásti fiskální politiky státu a z hlediska obecné daňové politiky a transformuje ji do koncepce dalšího vývoje daňové soustavy a jednotlivých daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění.

a)    zpracovává koncepci daňové soustavy a jednotlivých daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění jako součásti fiskální politiky státu a z hlediska obecné daňové politiky a transformuje ji do koncepce dalšího vývoje daňové soustavy a jednotlivých daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění, 
b)    ve spolupráci s FAÚ zpracovává koncepci dalšího vývoje politiky zabránění zneužití finančního systému ČR k legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
c)    podílí se na analýzách daňových příjmů z hlediska správy daní a v oblasti celnictví a z hlediska oblasti opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a oblasti uplatňování mezinárodních sankcí za účelem udržování a obnovy mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany lidských práv a boje proti terorismu a v oblasti centrální evidence účtů,
d)    zkoumá problematiku v oblasti činnosti orgánů finanční a celní správy a FAÚ, analyzuje její stávající stav a navrhuje v této oblasti opatření k řešení aktuálních otázek a zefektivňování této oblasti,
e)    vykonává ve vztahu k FAÚ a orgánům finanční a celní správy funkci gesčního útvaru, pokud ji nevykonává jiný útvar, 
f)    odpovídá za svodné zpracování Zprávy o činnosti Finanční správy České republiky a Celní správy České republiky na základě Informace o činnosti Finanční správy České republiky a Informace o činnosti Celní správy České republiky,
g)    vykonává koordinační funkci řízení projektů v rámci sekce Daně a cla, poskytuje konzultační podporu v oblasti řízení projektů,
h)    zabezpečuje agendu správce rozpočtové položky související s centrální evidencí účtů a kontaktu s FAÚ pro otázky centrální evidence účtů,
i)    zajišťuje plnění úkolů informačního centra pro finanční a celní správu a FAÚ,
j)    zajišťuje plnění úkolů (zejména účast a přípravu pozic na jednání) plynoucích z členství ČR v orgánech mezinárodních subjektů a spolupracuje se zahraničními orgány a institucemi v oblasti daňové soustavy jako celku a průřezových témat dotýkajících se příslušných resortních organizací a dalších ústředních orgánů státní správy,
k)    získává a vyhodnocuje při své činnosti informace ze zahraničí, z aplikační praxe a z judikatury a spolupracuje s jinými orgány, institucemi a odbornou veřejností či subjekty v oblasti obecné daňové politiky a daňové soustavy jako celku.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.