Novinky

Materiály na jednání vlády dne 29. listopadu 2017

samostatné oddělení 9004 - Tiskové a zahraniční protokol
samostatné oddělení 9004 - Tiskové a zahraniční protokol

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa
  • Finanční arbitr
  • Makroekonomická predikce
  • Fiskální výhled ČR
  • Centrální nákup státu

Bod č. 7 :
Informace ministra financí k aktuální situaci ve věci zajišťovacích příkazů

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání informaci ministra financí k aktuální situaci ve věci zajišťovacích příkazů. Finanční správa vydala dne 1. listopadu 2017 nový metodický pokyn upravující postup při vydávání zajišťovacích příkazů, který mj. klade větší důraz na zásadu přiměřenosti a součinnosti včetně intenzivnější komunikace s dotčeným daňovým subjektem, přičemž v odůvodněných případech správce daně využije alternativní způsoby úhrady zajištění.

Bod č. 25:
Platové náležitosti finančního arbitra k 1. 11. 2017

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání návrh na platové zařazení finančního arbitra souladu s ustanovením § 122 odst. 2 zákona č. 262/2014 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů.

Pro informaci:

Bod č. 5:
Makroekonomická predikce České republiky (listopad 2017)

Ministerstvo financí předkládá vládě pro informaci pravidelnou čtvrtletní aktualizaci Makroekonomické predikce České republiky.


Bod č. 6:
Fiskální výhled České republiky (listopad 2017)

Ministerstvo financí předkládá vládě pro informaci aktualizované vydání makroekonomické publikace Fiskální výhled České republiky. Dokument je zaměřen na hospodaření celých veřejných financí v aktuálním roce a ve střednědobém horizontu. Fiskální výhled je provázaný s listopadovou Makroekonomickou predikcí České republiky Ministerstva financí. Vychází z aktualizace Rozpočtové strategie sektoru veřejných institucí České republiky a následného návrhu státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů na rok 2018, včetně návrhu střednědobého výhledu do roku 2020.


Bod č. 7:
Zpráva o hodnocení resortních systémů centralizovaného zadávání a centrálního nákupu státu za rok 2016

Ministerstvo financí předkládá pro informaci Zprávu o hodnocení resortních systémů centralizovaného zadávání a centrálního nákupu státu za rok 2016, a to na základě informační povinnosti dle usnesení vlády č. 24 ze dne 18. ledna 2016.

Jedná se o první souhrnnou zprávu o resortních systémech centralizovaného zadávání veřejných zakázek a centrálního nákupu státu. Ve zprávě je komplexně zhodnoceno centralizované zadávání veřejných zakázek v rámci jednotlivých resortů a vyčísleny dosažené úspory za rok 2016.

Doporučované

Nejčtenější