Novinky

Materiály na jednání vlády 17. října 2012

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Pokladní plnění
  • Doplňkové penzijní spoření
  • Moravskoslezský kraj
  • Veřejný sektor
  • Směnárenská činnost
  • Důchodové spoření
  • Revitalizace
  • Legislativa
Aktualizováno 17. 10. 2012

Bod č. 2:
Návrh zákona o směnárenské činnosti a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o směnárenské činnosti

Ministerstvo financí předkládá vládě v souladu s Plánem legislativních prací návrh nového zákona o směnárenské činnosti. Cílem nového zákona o směnárenské činnosti je zakotvit do právního řádu České republiky moderní právní úpravu provozování této činnosti.

Stávající právní úpravě v devizovém zákoně lze vytknout nejen zastaralou legislativní techniku, ale také absenci moderních trendů, které byly v posledních letech promítnuty do jiných zákonů upravujících podnikání na finančním trhu (např. v zákoně o platebním styku). Nová právní úprava taktéž reaguje na zkušenosti z aplikační praxe České národní banky jako orgánu dohledu nad provozovateli směnárenské činnosti. Nejvýznamnější změnou je detailní úprava práv a povinností vznikajících mezi provozovateli směnárenské činnosti a jejich klienty. Zejména dochází k rozšíření a zpřesnění informačních povinností.

Nová právní úprava směnárenské činnosti si vyžádala také změnu dalších zákonů, která je předkládána v doprovodném zákoně. Předpokládané nabytí účinnosti nové právní úpravy je stanoveno na 1. července 2013.

Bod č. 5:
Návrh nařízení vlády o sdělení klíčových informací pro účastníky doplňkového penzijního spoření a důchodového spoření

Ministerstvo financí předkládá vládě návrh nařízení vlády o sdělení klíčových informací pro účastníky doplňkového penzijního spoření a důchodového spoření. K vydání nařízení je zákonem č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření a zákonem č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, zmocněna vláda. Nařízení bude provádět tyto zákony, pokud jde o náležitosti, strukturu, formu a požadavky na jazykové vyjádření dokumentu obsahujícího sdělení klíčových informací pro účastníky. Tento informační dokument je určen pro zájemce a účastníky důchodového nebo účastnického fondu.

Nařízení o sdělení klíčových informací pro účastníky doplňkového penzijního spoření a důchodového spoření je inspirováno obdobnou úpravou požadavků na informační dokument poskytovaný investorům u kolektivního investování. Tento stručný dokument slouží k informaci o způsobu investování fondu a možných rizicích s tím spojených. Vzhledem k tomu, že charakter finančního produktu II. i III. penzijního pilíře má k úpravě kolektivního investování blízko, je zásadní, aby účastníci těchto pilířů obdrželi všechny relevantní informace obdobně jako investoři u kolektivního investování. Obsah nařízení samozřejmě reflektuje i odlišnosti u systémů II. a III. penzijního pilíře oproti úpravě u kolektivního investování.

Bod č. 9:
Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. až 3. čtvrtletí 2012

V souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech Ministerstvo financí průběžně hodnotí pokladní plnění státního rozpočtu a podává o něm po uplynutí prvního a třetího kalendářního čtvrtletí informaci vládě, která ji následně předkládá rozpočtovému výboru sněmovny.

Bod č.12:
Předložení základních parametrů zadávacích podmínek a návrhu na složení hodnotící komise k veřejné zakázce s předpokládanou hodnotou nad 500 mil. Kč bez DPH, s názvem „Vyhodnocení stability zlikvidovaných hlavních důlních děl v ostravské dílčí pánvi a návrh bezpečnostních opatření“, zadávané v rámci programu revitalizace Moravskoslezského kraje

Ministerstvo financí a Ministerstvo průmyslu a obchodu předkládají vládě v souvislosti s Usnesením vlády č. 158 ze dne 22. února 2010 materiál „Předložení základních parametrů zadávacích podmínek k veřejné zakázce na realizaci prioritních projektů pro revitalizaci Moravskoslezského kraje v předpokládané hodnotě nad 500 mil. Kč bez DPH – s názvem „Vyhodnocení stability zlikvidovaných hlavních důlních děl v ostravské dílčí pánvi a návrh bezpečnostních opatření“ a návrh na složení hodnotící komise.

Doporučované

Nejčtenější