Novinky

4.čtvrtletí ´05

Informace o materiálech předkládaných na jednání vlády ve 4. čtvrtletí 2005.

ilustrace

Vydáno

Materiály na jednání vlády 21. prosince 2005

 • Bod č. 11: Návrh na změnu gesce k dokumentům orgánů ES týkajícím se financování transevropských dopravních a energetických sítí
 • Bod č. 19: Rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb. o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
 • Bod č. 21: Ustavení hodnotící komise pro veřejnou zakázku na výběr dodavatele opatření vedoucích k nápravě starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací na lokalitách lagun betasmoly a destilačních zbytků společnosti Aliachem, a.s., o.z. Synthesia

Vydáno

Materiály na jednání vlády 14. prosince 2005

 • Bod č. 7: Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2006
 • Bod č. 13: Možnosti veřejných rozpočtů spolufinancovat prostředky z fondů EU v letech 2007 až 2013
 • Bod č. 11: Informace o zasedání Rady ministrů hospodářství a financí (rozpočtový ECOFIN) dne 24.11.2005

Vydáno

Materiály na jednání vlády 7. prosince 2005

 • Bod č. 11: Koncepce kontrolního systému v České republice se zaměřením na finanční kontrolu (systémy finančního řízení a kontroly, systémy interního auditu a centrální harmonizace ve veřejné správě)
 • Bod č. 5: Informace o zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) dne 8. listopadu 2005 v Bruselu

Vydáno

Materiály na jednání vlády 23. listopadu 2005

 • Bod č. 2: Konvergenční program České republiky
 • Bod č. 3: Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně sladěnosti ČR s eurozónou
 • Bod č. 4: Institucionální zajištění zavedení eura v České republice
 • Bod č. 17: Řešení zadluženosti obce Oskava vůči České konsolidační agentuře
 • Bod č. 18: Majetkové změny a konečné dislokace u vybraných subjektů na území města Jindřichův Hradec
 • Bod č. 24: Kvalifikační kritéria pro výběrové řízení na prodej aktiv společnosti Aero Vodochody, a.s.
 • Bod č. 25: Návrh na sjednání Dohody mezi Českou republikou a Čínskou lidovou republikou o podpoře a ochraně investic

Vydáno

Materiály na jednání vlády 16. listopadu 2005

 • Bod č. 9: Informace o průběhu a výsledcích renegociace Dohody mezi Spojenými státy americkými a Českou a Slovenskou Federativní Republikou o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsané dne 22. října 1991 ve Washingtonu
 • Bod č. 19: Postoupení pohledávek finanční skupiny České konsolidační agentury za dlužníky zemědělsko-potravinářského sektoru za úplatu předem stanovenému zájemci – společnosti Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.
 • Bod č. 5: Pravidelná pololetní informace pro členy vlády České republiky o stavu smluvního zabezpečení a čerpání finančních prostředků Fondu národního majetku České republiky k řešení ekologických závazků při privatizaci
 • Bod č. 6: Informace o plnění Smlouvy a státní záruky – stav transformace IPB k 30. září 2005

Vydáno

Materiály na jednání vlády 9. listopadu 2005

 • Bod č. 2: Vývoj jednání o finanční perspektivě EU za předsednictví Velké Británie v Radě EU a pozice České republiky
 • Bod č. 19: Výběr části majetku státu, se kterým je příslušný hospodařit Ústav pro informace ve vzdělávání, příspěvková organizace, k privatizaci podle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů

Vydáno

Materiály na jednání vlády 2. listopadu 2005

 • Bod č. 6: Návrh na změnu gesce k dokumentům orgánů ES týkajícím se financování transevropských dopravních a energetických sítí
 • Bod č. 15: Konečné dislokace u vybraného majetku České republiky

Vydáno

Materiály na jednání vlády 26. října 2005

 • Bod č. 12: Řešení zadluženosti města Smržovka vůči České konsolidační agentuře
 • Bod č. 14: Prodej majetkového podílu České konsolidační agentury ve společnosti BRNO INN, a.s.

Vydáno

Materiály na jednání vlády 19. října 2005

 • Bod č. 9: Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. až 3. čtvrtletí 2005
 • Bod č. 10: Způsob zajištění zájmů státu souvisejících s vojenským programem společnosti Aero Vodochody,a.s.
 • Bod č. 11: Průběh a průběžné výsledky organizačního, funkčního, procesního a informačního auditu Ministerstva financí České republiky
 • Bod č. 14: Změna usnesení vlády ze dne 21. dubna 2004 č. 385 o bezúplatném převodu nemovitostí do vlastnictví města Karlovy Vary
 • Bod č. 16: Návrh na prodloužení činnosti České inkasní, s.r.o, o jeden rok

Vydáno

Materiály na jednání vlády 12. října 2005

 • Bod č. 11: Koncepce dalšího postupu při převodu  bytových domů z majetku státu na jiné osoby podle zákona č. 92/1991 Sb.,o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů