CZ EN

Materiály na jednání vlády 9. listopadu 2005

Bod č. 2:
Vývoj jednání o finanční perspektivě EU za předsednictví Velké Británie v Radě EU a pozice České republiky

Tento materiál je předkládán ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí na základě úkolu z usnesení vlády č.1115 z 10. listopadu 2004 a s ohledem na aktuální vývoj jednání o problematice finanční perspektivy. Jeho součástí je informace o vývoji tohoto jednání od neúspěchu červnového zasedání, kde se nepodařilo uzavřít dohodu o finanční perspektivě na léta 2007-2013. Materiál se věnuje rovněž spolupráci a koordinaci společných pozic ČR se zeměmi „Višegrádské čtyřky“ a vymezuje priority a pozice ČR k aktuálním otázkám, ke kterým patří revize společné zemědělské politiky a otázky vlastních zdrojů rozpočtu EU.

Cílem české strany je zajistit pro ČR co největší přínos z realizace programů z evropského rozpočtu a hledání přijatelného kompromisu pro všechny členské státy EU.

Bod č. 19:
Výběr části majetku státu, se kterým je příslušný hospodařit Ústav pro informace ve vzdělávání, příspěvková organizace, k privatizaci podle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů

O výběr majetku pro privatizaci, který zahrnuje 6 bytových domů v Praze, požádalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy s tím, že Ústav tento majetek nepotřebuje k plnění svých úkolů.  Privatizace je navrhována formou přímého prodeje právnickým osobám tvořeným výhradně nájemníky bytových jednotek  V případě nezájmu nájemníků o koupi je navrhováno privatizovat majetek podle zakladatelského privatizačního projektu formou veřejné soutěže.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář