Novinky

2.čtvrtletí ´22

Informace o materiálech předkládaných na jednání vlády v 2. čtvrtletí 2022.

ilustrace

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 29. června 2022

 • Pro informaci:
  Bod č. 12: Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020 Vývoj aplikace ADIS – Legislativní a procesní změny 2022/2023

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 22. června 2022

 • Bod č. 3: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
 • Bod č. 4: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • Bod č. 25: Jmenování zástupce ČR v mezinárodních finančních institucích
  Pro informaci:
 • Bod č. 8: Informace o záměru veřejné zakázky Rozšíření IS EDS/SMVS o novou funkcionalitu rozpisu přípravy rozpočtu

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 8. června 2022

 • Bod č. 3: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (ESM)
 • Bod č. 9: Rozhodnutí o převodech majetku státu podle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 273)
 • Bod č. 14: Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Černou Horou o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti
 • Bod č. 15: Návrh na zpětvzetí vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 (sněmovní tisk č. 32) a střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2023 a 2024 (sněmovní tisk č. 33)
  Pro informaci:
 • Bod č. 10: Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020 Rozvoj a technická podpora systému CEPAN
 • Bod č. 11: Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020 Rámcová dohoda na dodávku spotřebního materiálu pro tiskárny OKI na roky 2022-2024

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 25. května 2022

 • Bod č. 1: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů
  Pro informaci:
 • Bod č. 9: Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády  ze dne 27. 1. 2020 č. 86, a o povinnosti v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek na základě spolupráce zadavatelů podle usnesení vlády č. 208 ze dne 22. 3. 2017 Služba poskytování FW soustavy v datových centrech

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 11. května 2022

 • Bod č. 2: Rozpočtová strategie sektoru veřejných institucí ČR na léta 2023–2025 a Konvergenční program České republiky (duben 2022)
  Pro informaci:
 • Bod č. 1: Zpráva o činnosti finančního arbitra za rok 2021
 • Bod č. 6: Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020 Stěhování části infrastruktury Aplikace ADIS z datového centra „Vápenka“ („DCV“) do datového centra „Zeleneč“ („DCZ“)

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 4. května 2022

 • Bod č. 3: Návrh zákona o koordinaci spolupráce s Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF)
 • Bod č. 4: Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o koordinaci spolupráce s Evropským úřadem pro boj proti podvodům
 • Bod č. 18: Zpráva o plnění usnesení vlády č. 262 ze dne 30. března 2022 za resort Ministerstva financí
  Pro informaci:
 • Bod č. 1: Makroekonomická predikce České republiky (duben 2022)
 • Bod č. 12: Záměr veřejné zakázky „Centrální nákup výpočetní techniky 2022“
 • Bod č. 14: Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních  a komunikačních technologií podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020 č. 86 „Obnova reprografických zařízení“

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 27. dubna 2022

 • Bod č.8: Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2021
 • Bod č. 9: Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. čtvrtletí 2022
 • Bod č. 11: Rozpočtová strategie sektoru veřejných institucí ČR na léta 2023–2025 a Konvergenční program České republiky (duben 2022)
  Pro informaci:
 • Bod č. 1: Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2021
 • Bod č. 3: Informace o veřejné zakázce "Veřejná zakázka na právní služby pro zastupování České republiky v investičním sporu s panem Asaelem Halevim"
 • Bod č. 11: Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020 č. 86 - „Nový eSSL“
 • Bod č. 13: Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. ledna 2020 Technická podpora systému ARCLP

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 20. dubna 2022

 • Bod č. 5: Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2021 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR
 • Pro informaci:
  Bod č. 1: Zpráva o činnosti Finančního analytického úřadu za rok 2021

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 13. dubna 2022

 • Bod č. 3: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony